Регистри

Публичен регистър за разпоредителни сделки с имоти


Публичен регистър ЗПСК


Регистър на сдруженията на собствениците


Публичен регистър Общинска собственост


Регистър  на издадените разрешения №7, за извършване на таксиметров превоз от превозвач ЕТ“Джипи-М-Ст. Стоянов“


Регистър на издадените разрешения №1, за извършване на таксиметров превоз от превозвач “Джипи-Н“ ЕООД


Регистър на издадените разрешения №5, за извършване на таксиметров превоз от превозвач “Вил Такси-С“ ООД


Регистър на издадените разрешения №8, за извършване на таксиметров превоз от превозвач “ПСК “Таксиметрови услуги - Вихър“


Регистър на издадените разрешения №4, за извършване на таксиметров превоз от превозвач ЕТ “Надежда - Д. Димитров“


Регистър на издадените разрешения №4, за извършване на таксиметров превоз от превозвач “Транс-такси“ ЕООД


Регистър на издадените разрешения №2, за извършване на таксиметров превоз от превозвач “Мистрал“ ООД


Регистър на издадените разрешения №6, за извършване на таксиметров превоз от превозвач ЕТ“Стонс-Ст. Стоянов“


Регистър на паметниците


Регистър на туристическите атракции


Регистър на неправителствените организации на територията на община Казанлък


Регистър на издадените разрешения за строеж


Регистри за УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ


Регистър на издадените технически паспорти


Регистър на дадени разрешения за ПУП и предписания за изменения на ПУП за 2017 г.

гр. Казанлък, 6100 бул. Розова Долина №6
тел.: 0431/ 98211 и 0431/98259
факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg
Дарителска сметка
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30
тел. за сигнали: 0431/98357
Работно време
Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30 телефони
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство „Технически услуги“: 0431/98 252
Работно време
Кметства: 8.00ч. - 17.00ч.