Регистри

Публичен регистър за разпоредителни сделки с имоти


Публичен регистър ЗПСК


Регистър на сдруженията на собствениците


Публичен регистър Общинска собственост


Р Е Г И С Т Ъ Р на издадените разрешения №  14, за извършване на таксиметров превоз от превозвач  "Джипи -Н"ЕООД


Р Е Г И С Т Ъ Р на издадените разрешения № 6, за извършване на таксиметров превоз от превозвач ЕТ "Георги Чушев-Жоро"


Р Е Г И С Т Ъ Р на издадените разрешения № 10, за извършване на таксиметров превоз от превозвач ЕТ "Галин Тодоров"


Р Е Г И С Т Ъ Р на издадените разрешения № 8, за извършване на таксиметров превоз от превозвач  ЕТ"Георги Лолов-Бова"


Р Е Г И С Т Ъ Р на издадените разрешения №16 за извършване на таксиметров превоз от превозвач  "Вил-такси-С"ООД


Р Е Г И С Т Ъ Р на издадените разрешения №11, за извършване на таксиметров превоз от превозвач  "Мистрал"ООД


Р Е Г И С Т Ъ Р на издадените разрешения № 7, за извършване на таксиметров превоз от превозвач  "Евро-Мистрал"ООД


Р Е Г И С Т Ъ Р на издадените разрешения № 4, за извършване на таксиметров превоз от превозвач  ЕТ"Байнов-Жельо байнов"


Р Е Г И С Т Ъ Р на издадените разрешения № 2, за извършване на таксиметров превоз от превозвач  ЕТ"Ина –68-Христо Костадинов"


Р Е Г И С Т Ъ Р на издадените разрешения № 1, за извършване на таксиметров превоз от превозвач  "Казанлък такси 2016"ООД


Р Е Г И С Т Ъ Р на издадените разрешения № 5, за извършване на таксиметров превоз от превозвач ЕТ "Надежда-Д.Димитров"


Р Е Г И С Т Ъ Р на издадените разрешения №  12, за извършване на таксиметров превоз от превозвач "Ник такси 16"ООД


Р Е Г И С Т Ъ Р на издадените разрешения № 3, за извършване на таксиметров превоз от превозвач  "Спийд такси"ООД


Р Е Г И С Т Ъ Р  на издадените разрешения № 15, за извършване на таксиметров превоз от превозвач  ЕТ"СТОНС-Стоян Стоянов"


Р Е Г И С Т Ъ Р на издадените разрешения № 9, за извършване на таксиметров превоз от превозвач "Съни Транс груп"ЕООД


 


Регистър на паметниците


Регистър на туристическите атракции


Регистър на неправителствените организации на територията на община Казанлък


Регистър на издадените разрешения за строеж


Регистри за УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ


Регистър на издадените технически паспорти


Регистър Подробни устройствени планове


Регистър разрешения за ПУП

гр. Казанлък, 6100 бул. Розова Долина №6
тел.: 0431/98259
факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg
Дарителска сметка
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30
тел. за сигнали: 0431/98357
Работно време
Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30 телефони
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство „Технически услуги“: 0431/98 252
Работно време
Кметства: 8.00ч. - 17.00ч.