Заповед за образуване на избирателни секции на територията на община Казанлък


Заповед за реда за провеждането на предизборната кампания


Подаване на заявления от избирателите

Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс) Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс) Заявление за гласуване с подвижна

Заповед за осигуряване на обществения ред в изборния ден


Справки в избирателните списъци

Уважаеми съграждани, Чрез този сайт можете: Да направите справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Избори за Народно събрание на 26.03.2017 г. Да подадете искане за гласуване по настоящ адрес по е

Заповед за обявяване на избирателните списъци


Избирателни списъци за изборите за Народно събрание на 26 март 2017 г.


Покана до политическите партии за провеждане на консултации за съставите на СИК


Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци


Методически указания за СИК


Списък на заличените лица в избирателните списъци за изборите за Народно събрание


     
  • 1
  •  
гр. Казанлък, 6100 бул. Розова Долина №6
тел.: 0431/98259
факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg
Дарителска сметка
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30
тел. за сигнали: 0431/98357
Работно време
Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30 телефони
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство „Технически услуги“: 0431/98 252
Работно време
Кметства: 8.00ч. - 17.00ч.