За гражданите

Сигнали за корупция

С лице към хората


baner egov

Устройство на територията / Обявления за ПУП

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП В МЕСТНОСТ “СТАРИТЕ ЛОЗЯ“ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.КАЗАНЛЪК
Решение № 879 от 24.01.2014 год. на Общински съвет-Казанлък, ПРОТОКОЛ № 43 1. Разрешава изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване на част от м ...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП ЗА ПИ № 27499,223,629 ЗЕМЛИЩЕТО С. ЕНИНА, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Решение № 880 от 24.01.2014 год. на Общински съвет-Казанлък, ПРОТОКОЛ № 43 1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване и парцеларни планове з ...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП ЗА ПИ № 023075, МЕСТНОСТ “СТУБЛАТА“ В ЗЕМЛИЩЕТО НА с.ГОЛЯМО ДРЯНОВО
Решение № 881 от 24.01.2014 год. на Общински съвет-Казанлък, ПРОТОКОЛ № 43 1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване и парцеларни планове з ...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП ЗА ПИ № 154016, МЕСТНОСТ “ГОЛЯМАТА ГОРА“ В ЗЕМЛИЩЕТО НА с.КОПРИНКА
Решение № 868 от 24.01.2014 год. на Общински съвет-Казанлък, ПРОТОКОЛ № 43 1.    Дава разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план – Парцеларен план ...
Изработване на ПУП за поземлен имот в землището на с. Енина
ОБЯВЛЕНИЕ: на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията:   Решение №473 от 18.01.2013год. на Общински съвет Казанлък: 1.Разрешава изработване на проект за ...
OБЯВЛЕНИЕ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПУП В ПИ N 021030 в землището на гр.Казанлък
обявление, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията:   Решение №475 от 18.01.2013год. на Общински съвет Казанлък: 1.Разрешава изработване на проект за Подр ...
OБЯВЛЕНИЕ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПУП В ПИ N 000347 в землището на с.БУЗОВГРАД
обявление, на основание чл. 21, ал.1, т.11 отЗМСМА и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията:   Решение №510 от 04.03.2013год. на Общински съвет Казанлък, ...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП ЗА ПИ №001045 ЗЕМЛИЩЕТО С.Г.ЧЕРКОВИЩЕ
обявление, на основание чл.21, ал. 1 ,т. 11 от ЗМСМА и чл,124а, ал1 и 124б,ал.1 от Закона за устройство на територията:   Решение №517 от 04.03.2013 год. на Общински съвет Казанлъ ...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП ЗА ПИ №015014 ЗЕМЛИЩЕТО С.ЧЕРГАНОВО
обявление, на основание чл.21, ал. 1 ,т. 11 от ЗМСМА и чл,124а, ал1 и 124б,ал.1 от Закона за устройство на територията:   Решение №545 от 21,03.2013 год. на Общински съвет Казанлък,ПРО ...
OБЯВЛЕНИЕ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПУП В ПИ N 017025 в землището на гр.Казанлък
обявление, на основание чл.21, ал. 1 ,т. 11 от ЗМСМА и чл,124а, ал1 и 124б,ал.1 от Закона за устройство на територията:   Решение №553 от 21.03.2013 год. на Общински съвет Казанлък, ПР ...
OБЯВЛЕНИЕ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПУП В ПИ N 090021 в землището на гр.Казанлък
обявление, на основание чл.21, ал. 1 ,т. 11 от ЗМСМА и чл,124а, ал1 и 124б,ал.1 от Закона за устройство на територията:   Решение № 554 от 21.03.2013 год. на Общински съвет Казанлък, П ...
OБЯВЛЕНИЕ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПУП В ПИ N 017050 в землището на гр.Казанлък
обявление, на основание чл.21, ал. 1 ,т. 11 от ЗМСМА и чл,124а, ал1 и 124б,ал.1 от Закона за устройство на територията:   Решение № 555 от 21.03.2013 год. на Общински съвет Казанлък, П ...
OБЯВЛЕНИЕ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПУП В ПИ N 094173 в землището на с.КОПРИНКА
обявление, на основание чл.21, ал. 1 ,т. 11 от ЗМСМА и чл,124 а, ал1 и 124 б,ал.1 от Закона за устройство на територията:   Решение № 556 от 21.03.2013 год. на Общински съвет Казанлък, ...
OБЯВЛЕНИЕ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПУП В ПИ N 056016 в землището на гр.Казанлък
обявление, на основание чл.21, ал. 1 ,т. 11 от ЗМСМА и чл,124а, ал1 и 124б,ал.1 от Закона за устройство на територията:   Решение №557 от 21.03.2013 год. на Общински съвет Казанлък, ПР ...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП ЗА ПИ №037015 ЗЕМЛИЩЕТО гр.КАЗАНЛЪК
  обявление, на основание чл.21, ал. 1 ,т. 11 от ЗМСМА и чл,124а, ал1 и 124б,ал.1 от Закона за устройство на територията:   Решение №633 от 30.05.2013 год. на Общински ...
  1   2 >>

Електронни услуги

Профил на купувача

Фестивал на РозатаGet Adobe Flash player
www.dokosnatiotdrevnostta.eu

Сподели...