За гражданите

Сигнали за корупция

С лице към хората


baner egov

Устройство на територията / Обявления за ПУП

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКИЦА С ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ ПО ПЛАНА СЕЛО ЕНИНА
ДO СТЕФАНКА СТЕФАНОВА ВЛАСЕВА УЛ. „АНАСТАСИЯ ТОШЕВА“ № 12 С.ЕНИНА КОПИЕ ДО МИНЧО БОНЕВ МУЕРОВ УЛ. „АНТОН СТРАШИМИРОВ“ № 8 ГР.КАЗАНЛЪК Относн ...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКИЦА С ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ ПО ПЛАНА СЕЛО ЧЕРГАНОВО
  ДO ТОДОР ДИМИТРОВ ДИЧЕВ УЛ. „МАРИЦА“ № 7 С.ЧЕРГАНОВО ДО МАРИЯ ДИМИТРОВА ЧОКОЕВА УЛ. „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ № 1, ВХ.А, ЕТ.3, АП.8 ГР.СИЛИСТРА ДО ...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ,ПЛАН СХЕМА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД КАЗАНЛЪК,МЕСТНОСТ “СТАРИТЕ ЛОЗЯ“
На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията : РЕШЕНИЕ № 1348 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64 Общинс ...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ,ПП В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ХАДЖИДИМИТРОВО
На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията : РЕШЕНИЕ № 1349 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64 Общинс ...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД КАЗАНЛЪК
На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията : РЕШЕНИЕ № 1283 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.03.2015 г., Протокол № 61 Общинс ...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ,ПП В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО БУЗОВГРАД
На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията : РЕШЕНИЕ № 1291 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.03.2015 г., Протокол № 61 Общинс ...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПП В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО БУЗОВГРАД
На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията : РЕШЕНИЕ № 1335 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64 Общинс ...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ,ПП В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ЕНИНА
На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията : РЕШЕНИЕ № 1344 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64 Общинс ...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ОВОЩНИК
На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията : РЕШЕНИЕ № 1334 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64 Общинс ...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ,ПП В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО КОПРИНКА
На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията : РЕШЕНИЕ № 1398 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 09.07.2015 г., Протокол № 67 Общинс ...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД КАЗАНЛЪК
На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията : РЕШЕНИЕ № 1376 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 09.07.2015 г., Протокол № 67 Общинс ...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ,ПП В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО КОПРИНКА
на основание на чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията : РЕШЕНИЕ № 1246 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2015 г., Протокол № 60 Общинс ...
ОБЯВЛЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №30 от 19-01-2015 г на Министерски съвет за ОТЧУЖДАВАНЕ на земи за изграждане на обект „Път ІІІ – 5004 „Обход на град Габрово“
РЕШЕНИЕ № 30 ОТ  19-01-2015 г. на МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост , за държавна нужда за изграждане на обект "Обход на град Га ...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА с.БУЗОВГРАД
на основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията : РЕШЕНИЕ №1232 на Общински съвет – Казанлък, проведено на 29.01.2015 г., Протокол № 58 1. Разрешава изработва ...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПОЧНАЛА ПРОЦЕДУРА ПО ОЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ-ОБХОД НА ГРАД ГАБРОВО
...
  1   2  3  4  5 >>

Електронни услуги

Профил на купувача

Фестивал на Розата

Get Adobe Flash player
www.dokosnatiotdrevnostta.eu

Сподели...