За гражданите

Сигнали за корупция

С лице към хората


baner egov

Устройство на територията / Обявления за ПУП

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН,ИЗГРАЖДАНЕ НА ОПТИЧНА КАБЕЛНА МРЕЖА гр. Казанлък – с. Енина – гр. Крън – с. Хаджидимитрово – с. Шейново – отклонение за гр. Шипка – с. Ясеново – с. Голямо Дряново
на основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията : РЕШЕНИЕ № 16 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 16.12.2015 г., Протокол № 3 Общински ...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ,ПЛАН СХЕМИ ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ОВОЩНИК
на основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията : РЕШЕНИЕ № 41 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 16.12.2015 г., Протокол № 3 Общински ...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ,ПЛАН СХЕМИ ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ЕНИНА
на основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията : РЕШЕНИЕ № 45 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 16.12.2015 г., Протокол № 3 Общински ...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ,ПЛАН СХЕМИ ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД КАЗАНЛЪК
на основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията : РЕШЕНИЕ № 1447 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.09.2015 г., Протокол № 70 Общинс ...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ,ПЛАН СХЕМИ В МЕСТНОСТТА “СТАРИТЕ ЛОЗЯ“ ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД КАЗАНЛЪК
на основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията : РЕШЕНИЕ № 1424 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.09.2015 г., Протокол № 70 Общинс ...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ,ПЛАН СХЕМИ ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД ШИПКА
на основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията : РЕШЕНИЕ № 1448 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.09.2015 г., Протокол № 70 Общинс ...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ОПТИЧНА КАБЕЛНА МРЕЖА БУЗОВГРАД-ГОРНО ЧЕРКОВИЩЕ
На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията : РЕШЕНИЕ № 1417 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.09.2015 г., Протокол № 70 Общинс ...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКИЦА С ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ В КВ.258 ПО ПЛАНА ГРАД КАЗАНЛЪК
ДО ПЕТЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА УЛ. „ УЗАНА“ № 9 ГРАД КАЗАНЛЪК Относно:  Издадена скица с виза за проектиране на „ГАРАЖ СЪС СКЛАД“ УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД КАЗАНЛЪК
На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията : РЕШЕНИЕ № 1376 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 09.07.2015 г., Протокол № 67 Общинс ...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ,ПП В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО КОПРИНКА
На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията : РЕШЕНИЕ № 1398 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 09.07.2015 г., Протокол № 67 Общинс ...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ОВОЩНИК
На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията : РЕШЕНИЕ № 1334 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64 Общинс ...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ,ПП В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ЕНИНА
На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията : РЕШЕНИЕ № 1344 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64 Общинс ...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПП В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО БУЗОВГРАД
На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията : РЕШЕНИЕ № 1335 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64 Общинс ...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ,ПЛАН СХЕМА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД КАЗАНЛЪК,МЕСТНОСТ “СТАРИТЕ ЛОЗЯ“
На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията : РЕШЕНИЕ № 1348 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64 Общинс ...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ,ПП В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ХАДЖИДИМИТРОВО
На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията : РЕШЕНИЕ № 1349 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64 Общинс ...
  1   2  3  4  5 >>

Електронни услуги

Профил на купувача

Фестивал на Розата

Get Adobe Flash player
www.dokosnatiotdrevnostta.eu
Алтернативен туризъм - powered by Ozwillo

Сподели...