На 30 септември се проведе учение на ГЗ в община Казанлък

 На 30 септември 2010 г. се проведе учение на щаба на Кмета на Община Казанлък за Спасителни

и неотложни аварийно-възстановителни работи (СНАВР) съвместно със структурите на Гражданска защита на „Арсенал” АД на тема: “Дейност на Щаба на Кмета за координация на СНАВР при промишлена авария в „Арсенал” АД, свързана с отделяне на опасни химически вещества”. Учението на щаба се ръководеше от заместник-кмета на Община Казанлък Зелвер Касабова в присъствието на заместник-областния управител Димитър Драчев, инж. Веселин Кузманов, ВНД началник  на Областно управление „Гражданска защита – МВР”, заместник-кметовете на Община Казанлък Евгения Чернева и Юлияна Палазова. В щаба участие взеха ръководителите и представители на различни институции като РПУ-Казанлък, РУ на ПБС-Казанлък, филиал за Спешна медицинска помощ-Казанлък, МБАЛ-Казанлък, РИОКОЗ, транспортна фирма „Кумакс” и др. Секретар на щаба е инспектор по ГЗ за група „Общини” Христо Нешев. Задачата на щаба бе да „проиграе” външен авариен план при ситуация на промишлена авария, а именно: От една от трите железни цистерни в химическото депо на „Арсенал” АД, с обем 65 м3, вследствие на техническа повреда на оборудването или операторска грешка, изтича 6 024 кг олеум в киселиноустойчив котлован с площ 200 м2. Химическото вещество „олеум” е опасно токсично вещество, представляващо сярна киселина H2SO4 с 23 тегл.% серен триокис SO3. Молекулната му маса е 80.06 kg/kmol, а температурата на кипене в околната среда е 130.8 оС. В резултат на аварията се е формирал токсичен облак с Гаусово разпределение.

Учението премина в три етапа: Първи етап (теоретичен) – провеждане на щабната тренировка с членовете на щаба на кмета в Заседателна зала на Община Казанлък. Втори етап (практически) – Отдаване на разпореждане до съставните  части на Единната спасителна система и действието им извън територията на  "Арсенал" АД за защита на населението, което се проведе на Митнически терминал, западно от главния портал на завода. Трети етап (практически) – Действие на формированията на "Арсенал" АД за защита на работниците и служителите от дружеството, спиране изтичането на ОХВ, ограничаване на разпространението им и тяхната неутрализация. Място на провеждане – киселинно депо на „Арсенал” АД. Във втория и третия етап учението на щаба бе съвместно със структурите на Гражданска защита в „Арсенал” АД с участието на Станислав Ненов, заместник-директор на дружеството. Във втория етап на учението участниците се запознаха и с работата на аварийно-химическия автомобил, който има възможности да изпълнява редица функции, а в третия етап на място в химическото депо на „Арсенал” бе проиграна ситуацията с участието на екипи на ГЗ, Спешна медицинска помощ, Пожарна безопасност и спасяване.

 

 

 

 

 

 

.. г.

гр. Казанлък, 6100 бул. Розова Долина №6
тел.: 0431/98259
факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg
Дарителска сметка
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30
тел. за сигнали: 0431/98357
Работно време
Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30 телефони
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство „Технически услуги“: 0431/98 252
Работно време
Кметства: 8.00ч. - 17.00ч.