За гражданите

Сигнали за корупция

С лице към хората


baner egov

Търгове и конкурси / Отдаване под наем

Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински терени

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 82, ал. 2 от Наредба № 15 на Общински съвет – Казанлък и във връзка със Заповед № 1674 от 12.09.2012 год. на кмета на община Казанлък за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на:

- обект "А": с позиция № 117 от Приложение № 12 – общински павилион в с. Енина, ул. "Ген. Мирски", № 18 с обща площ от 80 кв.м. / 31 кв.м. търговска площ и 49 кв.м. складова / с начален месечен наем от 222.00 лв. без ДДС;

- обект "Б": с позиция № 125 от Приложение № 12 – общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност в с. Овощник, Център с обща площ от 15.65 кв.м. с начален месечен наем от 55.00 лв.;

- обект "В": с позиция № 55 от Приложение № 12 – общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност в гр. Казанлък, ул. "Отец Паисий", до Районен съд с обща площ от 6 кв.м. с начален месечен наем от 30.00 лв.;

- обект "Г": с позиция № 59 от Приложение № 12 – общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност в гр. Казанлък, ул. "Братя Миладинови" с обща площ от 18 кв.м. с начален месечен наем от 72.00 лв.;

- обект "Д": с позиция № 35 от Приложение № 12 – общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност в гр. Казанлък, ул. "Петьо Ганин" с обща площ от 120 кв.м. / 45 кв.м. търговска площ и 75 кв.м. складова / с начален месечен наем от 330.00 лв.

Депозит за участие в търга – 50 % от първоначалната цена.

Оглед на обектите – от 09.00 до 17.00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.

Тръжна документация може да бъде закупена на гише № 6 в Центъра за информация и услуги на община Казанлък до 13.00 часа на деня предхождащ датата на публичните търгове. Такса за закупуване на тръжна документация – 100.00 лв. без ДДС.

Публичните търгове да се проведат на 10.10.2012 год. от 11.00 часа за обект "А", в 11.05 часа за обект "Б", в 11.10 часа за обект "В", в 11.15 часа за обект "Г" и в 11.20 часа за обект "Д" в сградата на община Казанлък, в стая № 21.

Документи ще се приемат до 13.00 часа на 09.10.2012 год. включително, в деловодството в Центъра за информация и услуги на община Казанлък.

При липса на кандидати – втора дата – 24.10.2012 год., при същите условия, като документи ще се приемат до 13.00 часа на 23.10.2012 год. включително.

Необходимите документи за участие в публичните търгове се подават на гише "Деловодство" в ЦИУ при община Казанлък.

За допълнителна информация на гише № 6 в ЦИУ на община Казанлък или на тел: 9-82-21.

Електронни услуги

Профил на купувача

Фестивал на Розата

Get Adobe Flash player
www.dokosnatiotdrevnostta.eu

Сподели...