За гражданите

Сигнали за корупция

С лице към хората


baner egov

Обяви и съобщения / Обяви по ЗУТ

БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ

 

Във връзка с банковото обслужване през 2012 г. Община Казанлък  набира оферти по следните критерии:


1.    Касово обслужване;
2.    Преводи в  чуждестранна валута – входящи, изходящи, цена;
3.    Интернет банкиране;
4.    Преводи в лева – РИНГС, СЕБРА- цена;
5.    Лихви по банкови сметки в лева и валута;
6.    Инкасо ( ежедневно );
7.    Време за обслужване на пл. нареждания (РИНГС, СЕБРА и др.);
8.    Финансово състояние на банката – капиталова адекватност, балансово число, банков рейтинг;
9.    Международни плащания – цена;
10.    Предоставяне на кредит/офърдрафт за служители на общината;
11.    Депозити и влогови продукти на служители;
12.    Условия по банкови карти на служители- с такса или без, вид и т.н.;
13.    Предоставяне на кредити и кредитни линии до 500 х. лв.- обезпечения, размер, лихвен процент, такси, срок за погасяване, тип и т.н.;
14.    Мостово финансиране по Оперативни програми
15.    Методическа и практическа помощ за изработване на проекти по Оперативни програми;
16.    Съпричастност към официални празници на Община Казанлък;
17.    Екип – наличие на екип обслужвал минимум две години бюджетни и извънбюджетни сметки на общини и други бюджетни предприятия;
18.    Възможност за предоставяне на лек/и автомобил/и за служебно ползване;

Електронни услуги

Профил на купувача

Фестивал на Розата

Get Adobe Flash player
www.dokosnatiotdrevnostta.eu
Алтернативен туризъм - powered by Ozwillo

Сподели...