Обучението на членовете на СИК в община Казанлък ще е на 18 март 2017 г.

Обучението на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за провеждането на изборите за Народно събрание ще се проведе на 18 март 2017 г. /събота/  при следния график:

            СИК с номера от 001 до 044 вкл.  от  10.00 часа

            СИК с номера от 045 до 088 вкл. от   12.00 часа

Обучението ще се проведе в голямата залата в сградата на община Казанлък на ул.”Розова долина” № 6 – южен вход.

Методически указания за работата на СИК

15.03.2017 г.

гр. Казанлък, 6100 бул. Розова Долина №6
тел.: 0431/98259
факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg
Дарителска сметка
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30
тел. за сигнали: 0431/98357
Работно време
Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30 телефони
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство „Технически услуги“: 0431/98 252
Работно време
Кметства: 8.00ч. - 17.00ч.