НЧ „Цвятко Радойнов – 1885” гр.Крън

гр. Крън
Председател: Кaльо Кралев
Секретар: Валентина Богданова
0895/776086
chitalishte_kran@abv.bg
 

НЧ „Цвятко Радойнов – 1885” е културна институция в град Крън вече 130 години. 130 години – на възраждане, на всеотдайна сърцата дейност на поколения читалищни дейци – будители и предани сподвижници, за да бъде съхранена българската духовност и традиция. Един изминат дълъг път, който обръщайки поглед назад измерваме не с години отброени от времето и застинали във вечността, а като живи спомени за събития и дела оставили дълбоки следи в съзнанието на крънчани. На първи януари 1885 година преди 130 години е основано родното ни читалище по инициатива на местния учител Недьо Иванов Гюдюлев и неколцина младежи. Те създават „Земеделческо дружество „Орало”, което да подпомага селото, както в духовно, така и в материално отношение. На 19 февруари се провежда първото просветно събрание с четене на статии от вестник, а по-късно и на книги. Четири години след основаване на дружеството, след сказките, вечерните четения и увеселителните вечери, започва и театралната дейност. През 1889 година се изнася пиесата „Велислав и Милка” и комедията „Михалаки чорбаджи”. През 1891 г. се слага началото и на обществена библиотека, която се помещава в училището. През 1902 г. от просветени и любознателни младежи се създава мъжки хор „Кавал”. Читалището няма своя сграда, членовете му се увеличават, културно-просветната дейност се разширява, което поражда необходимостта от собствен дом.

Строежът на читалищната сграда започва през месец април 1906 година изцяло с доброволен труд и средства на крънчани, и окончателно е завършен през 1908 година. За сцената е изработена специална завеса от народния художник Иван Енчев – Видю. Като премиера при откриване на читалищния дом се подготвя и изнася драмата „Иванко”, а след нея и „Многострадална Геновева”. През 1952 г. на годишно-отчетно събрание се решава читалището да носи името на крънчанина Цвятко Радойнов и се преименува читалище „Цвятко Радойнов”, чието име носи и до днес. В новият читалищен салон закипява богат културен живот – четат се реферати, сказки, беседи, на крънска сцена през годините се подготвят и изнасят безброй театрални постановки с безброй самодейци участвали в тях, имената на които немогат да се поберат в един доклад. Развиват се богати форми на художествена самодейност. През годините и до днес много от колективите записват името си в летописната книга, а други продължават своя творчески живот с нови попълнения читалищни самодейци, всички те, за да оставят своя отпечатък в читалищната дейност:  детски народен хор, детски танцови формации, детски певчески групи и състави, група за политически песни, дамска вокална група на учителките, кукери, конница „Елтемир”, смесен двугласов хор, театрални състави за деца и възрастни, мъжки хор, женски певчески групи, танцови състави за възрастни, вокално-инструментален състав, мъжка фолклорна певческа група, групи за пресъздаване на български народни обичаи, клубове, кръжоци, худ. слово и изявени индивидуални изпълнители. За своята богата дейност читалището е наградено с орден „Кирил и Методий” I степен.

Днес читалището е не само пазител на българската духовност и културно светилище, но и образователен и информационен център, школа за родолюбие.

За културното и просветно издигане на крънчани важна роля се пада на читалищната библиотека, която предлага фонд от близо 18 000 библиотечни документи.Освен традиционната си дейност в библиотеката се въвеждат иновативни практики и методи за работа, които провокират четенето, като целта е да се излезе от рамките на чисто информационното справочно обслужване, за да се привлече интереса към книгата и четенето. За периода от 2009 до 2013 година читалищната библиотека участва в програма „Глоб@ални библиотеки - България” на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“, която цели да създава условия за свободен и равен достъп до информация, интернет и електронни услуги за гражданите. Въвежда се автоматизация на библиотечните процеси, чрез изработване на  електронен каталог на книгите. За популяризирането на книгата и четенето библиотеката организира различни културни изяви: лятна читалня, мобилна библиотека, творчески ателиета, изложби, конкурси, маратон на четенето, читателски щафети, мултимедийни презентации, седмични прожекции на детски филми, честване годишнини на български и чужди автори, творчески срещи с писатели.

Отличителна е и дейността на изградените ни художествени самодейни състави, които осъществяват богата творческа дейност. В тях участват самодейци от всички възрастови групи обединени от любовта към българския фолклор и идеята да го съхраняват, представят и предават на идните поколения, такъв какъвто е - автентичен, завладяващ и неповторим. Днес над 100 самодейци пеят, танцуват и пресъздават българските обичаи - Детска вокална група, Детски танцов състав, Школа за разучаване на български народни хора, Мъжка фолклорна певческа група и групи за пресъздаване на обичаи. Най-пъстрите и чакани празници и обичаи са: „Бабинден”, „Сирни заговезни”, „Лазаруване”, „Великден” и „Коледуване”.  От четири години съвместно с Тракийско дружество „Капитан Петко Войвода” гр. Крън читалището организира и празнува „Еньовден”, и е с тенденция празника да прерасне  в събор на билките. Усърдно работят и Детската театрална група и Групата по художествено слово, които участват в организираните мероприятия посветени на бележити дати и годишнини. Своята сръчност и умения децата демонстрират и в творческите работилници, ателиета, кръжоци и клубове по интереси.

Богатата творческа дейност и многобройните изяви в местни, общински, национални и международни фолклорни фестивали и конкурси, носят на читалището множество награди – грамоти, поощрителни награди, дипломи, медали, плакети, сувенири, индивидуални награди и благодарствени писма за участие.

Изискване на новото време е работа по проекти, които през годините читалището  успешно реализира.  

Изгражда се административен и консултантски център по проект „Читалището – огнище на времето”.

Читалището активно съдейства за развитие на селски туризъм в гр. Крън по проект „Джайка”.

Изгражда се детска площадка от отпадъчни материали по проект „Хайде да си играем”.

Осигурени са условия за иновативни подходи, социализация чрез спорт и култура на хората от различните социални етнически и културни общности по проект „С О К Р А Т” – Спорт, Обучение, Култура, Равенство, Активност и Туризъм.

Ежегодно се участва в конкурсни сесии към Министерство на културата за целево финансово подпомагане дейността на народните читалища за ремонтни дейности на сградния фонд, закупуване на носии, музикални инструменти, нови книги и др.

Читалището е член на Съюза на народните читалища, Асоциация „Съвременни читалища” и Читалищна асоциация за развитие ЮГ.

То работи в партньорство с културни институти на национално, регионално, общинско и местно ниво.

Хората, работили в читалището преди и тези, работещи в него сега, не са забравили задължението си да ценят и пазят българския дух, както се ценят и пазят истинските богатства и реликви.

публ. на 25.03.2016 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220