TНЧ „Прогрес 2004”

TНЧ „Прогрес 2004”
0431/62059; 0886/955843
utb@abv.bg

 

TНЧ  „ПРОГРЕС 2004” е учредено като Сдружение с нестопанска цел през 2004г. с което е възстановена читалищната дейност на бившето Турско народно читалище в града създадено през 1930г. от българските граждани с мюсюлманско изповедание.

Читалището задоволява специфичните културни потребности на мюсюлманската общност в нашия град,свързани с развитие и обогатяване на културния живот,запазване традициите и обичаите на тази общност и тяхното приобщаване към ценностите и постиженията на националната българска култура.Със своята дейност читалището възпитава и утвърждава  националното самосъзнание на своите членове в дух на толерантност към традициите и народните обичаи на различните етноси на българската нация.

Приоритетите в цялостната самодейност на читалището са образователните курсове,консултантските услуги,библиотечното дело и издателската дейност на печатни произведения.

Читалището разполага с библиотечен фонд със специализирани издания на български и турски езици.Функционира и постоянно действаща школа за извънкласно чуждоезиково обучение .Организиран е и временен етнотанцов смесен състав,както и народна етнокарнавална театрална група.Читалището ежегодно издава книги на местни автори от средите на малцинствата.

Съвместно с партньорска гражданска културна  институция ежемесечно се идава вестник на турски език ,който се разпространява безплатно за читалищните членове.

Читалищни дейци активно участват в национални и международни прояви ,като научни симпозиуми ,конференции , исторически чествания и културни форуми.

публ. на 25.03.2016 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220