„ИЗГРАЖДАНЕ НА БКТП ЗА ПАРКИНГ ЕЛЕКТРОБУСИ“

Събиране на оферти с обява Активни

„КЕТЪРИНГ – ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

Открита процедура Активни

„Доставка на декоративна, храстова и едроразмерна, широколистна и иглолистна растителност“

Събиране на оферти с обява Активни

„Осигуряване на охрана на обекти на Община Казанлък по видове дейности: 1.Физическа охрана (въоръжена и невъоръжена) на общински обекти по списък; 2.Техническа охрана и реагиране със специален автопатрул на общински обекти по списък, в т.ч. проектиране, д

Открита процедура Активни

„Доставка на сметосъбирач за нуждите на ОП „КД и ПИС“

Публично състезание Активни

„Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на Община Казанлък, землище с.Черганово, местност „Каракос“

Публично състезание Активни

„Осъществяване на строителен надзор по обособени позиции“

Събиране на оферти с обява Активни

„Внедряване на мерки за енергийна ефективност на ДГ №17 „Славейче“ в гр.Казанлък“

Събиране на оферти с обява Активни

„Доставка на специализирани съдове за битови отпадъци“

Събиране на оферти с обява Активни

„Изготвяне на инвестиционен проект за поставяне на 23 бр. спирки на градски транспорт, доставка и монтаж на нови спирки на градския транспорт.

Събиране на оферти с обява Активни

„Счетоводно абонаментно поддържане на WEB процесор КОНТО 66, програмен продукт ТЕРЕС, ПП Пладитра, внедрени и използвани в Община Казанлък и разпоредителите с бюджет към Функция „Образование“, Функция „Култура“, Общинска художествена галерия, Общинска биб

Покана до определени лица Активни

„Основен ремонт на надлез „Катекс“ - участък от бул. „Розова долина“ от кръговото кръстовище с ул. „Бачо Киро“ до пътен възел на околовръстен път - гр.Казанлък“

Публично състезание Неактивни

ИЗГРАЖДАНЕ НА СВЕТОФАРНА УРЕДБА НА КРЪСТОВИЩЕТО НА БУЛ „АЛ. БАТЕНБЕРГ“ И УЛ. „ЧАТАЛДЖА“ В ГР. КАЗАНЛЪК ”

Събиране на оферти с обява Активни

„Доставка на емулсия битумна, катионна, бързоразпадаща се и фракция трошено-каменна с размери 4-8 мм за общинската машина за ремонтиране на асфалтови настилки през 2019 г.“

Публично състезание Активни

Текущ ремонт, ремонт на надстройки към специализираните автомобили, ремонт и техническо обслужване на автомобили, собственост на ОП „КД и ПИС“

Договаряне без обявление Активни

„Доставка и монтаж на 6 (шест) броя нови паркинг автомати за платено паркиране за нуждите на Община Казанлък“

Събиране на оферти с обява Активни

„Счетоводно абонаментно поддържане на WEB процесор КОНТО 66, програмен продукт ТЕРЕС, ПП Пладитра, внедрени и използвани в Община Казанлък и разпоредителите с бюджет към Функция „Образование“, Функция „Култура“, Общинска худож... - ОТТЕГЛЕНА

Събиране на оферти с обява Неактивни

„Доставка на нови специализирани контейнери за битови отпадъци тип „Бобър“ - ОТТЕГЛЕНА

Събиране на оферти с обява Неактивни

Внедряване на мерки за енергийна ефективност на ДГ №17 „Славейче“ в гр.Казанлък - ОТТЕГЛЕНА

Събиране на оферти с обява Неактивни

„Реконструкция на част от водопроводната мрежа на ж.к. „Изток“, гр.Казанлък, обл.Ст.Загорa, III-ти етап“

Публично състезание Активни
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Дарителска сметка
Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

За сигнали и нередности безплатен горещ телефон:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378