Авторски надзор по време на изпълнение на СМР съгласно инвестиционен проект за обект „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020

Покана до определени лица Активни

„Доставка на електрическа енергия за нуждите на Община Казанлък“

Открита процедура Активни

„Доставка на специализирани съдове за битови отпадъци“

Събиране на оферти с обява Активни

„Внедряване на мерки за енергийна ефективност на ДГ №17 „Славейче“ в гр.Казанлък“

Събиране на оферти с обява Активни

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Общинско предприятие „Кухня-майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня“, Домашен социален патронаж, Дневен център за стари хора по обособени позиции

Открита процедура Активни

Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа през 2018-2019г.

Публично състезание Активни

„Реконструкция на част от водопроводната мрежа на ж.к. „Изток“, гр.Казанлък, обл.Ст.Загорa, III-ти етап“

Публично състезание Активни

„Осъществяване на строителен надзор по обособени позиции“

Събиране на оферти с обява Активни

„Основен ремонт на надлез „Катекс“ - участък от бул. „Розова долина“ от кръговото кръстовище с ул. „Бачо Киро“ до пътен възел на околовръстен път - гр.Казанлък“

Пряко договаряне Активни

„Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР за обект „Дневен център за лица с различни форми на деменция и техните семейства“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г“

Събиране на оферти с обява Активни

„Доставка на емулсия битумна, катионна, бързоразпадаща се и фракция трошено-каменна с размери 4-8 мм за общинската машина за ремонтиране на асфалтови настилки през 2019 г.“

Публично състезание Активни

Текущ ремонт, ремонт на надстройки към специализираните автомобили, ремонт и техническо обслужване на автомобили, собственост на ОП „КД и ПИС“

Договаряне без обявление Активни

„ИЗГРАЖДАНЕ НА БКТП ЗА ПАРКИНГ ЕЛЕКТРОБУСИ“

Събиране на оферти с обява Активни

„КЕТЪРИНГ – ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

Открита процедура Активни

„Доставка и монтаж на 6 (шест) броя нови паркинг автомати за платено паркиране за нуждите на Община Казанлък“

Събиране на оферти с обява Активни

„Доставка на декоративна, храстова и едроразмерна, широколистна и иглолистна растителност“

Събиране на оферти с обява Активни

„Осигуряване на охрана на обекти на Община Казанлък по видове дейности: 1.Физическа охрана (въоръжена и невъоръжена) на общински обекти по списък; 2.Техническа охрана и реагиране със специален автопатрул на общински обекти по списък, в т.ч. проектиране, д

Открита процедура Активни

„Доставка на сметосъбирач за нуждите на ОП „КД и ПИС“

Публично състезание Активни

„Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на Община Казанлък, землище с.Черганово, местност „Каракос“

Публично състезание Активни

„Осъществяване на строителен надзор по обособени позиции“

Събиране на оферти с обява Активни
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Дарителска сметка
Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

За сигнали и нередности безплатен горещ телефон:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378