Местни избори 2023

Заповед на областна служба земеделие съгласно чл. 37 ., ал. 1 от ЗСПЗЗ


Заповед за периода на пожароопасен сезон в земеделските земи на територията на област Стара Загора периода от 15.06.2023 год. до 31.10.2023 год.


Уведомление относно процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения – един тръбен кладенец, в имот идентификатор 15864.1.15 по КККР на с. Голямо Дряново


Уведомление относно Санитарна сеч в гробищен парк в гр. Казанлък


Уведомление относно Санитарна сеч в гробищен парк в гр. Казанлък


Заповед 2065/10.12.2020 г. за отдаване под наем на напоителни канали, които не функционират


“Изграждане на автокомплекс включващ офис, магазин, рекламни павилиони, собствен паркинг, мини спортно игрище и беседки за почивка“ в поземлен имот с идентификатор 35167.73.564, в землището на гр.Казанлък


“Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, продажба на резервни части, автосервизни услуги и търговска дейност с черни и цветни метали“ в УПИ I-491, кв.46, с.Хаджид


“Проектиране и изграждане на 10 нови склада към 69 съществуващи, в Складова база “Бузово кале“ в землището на с.Бузовград и с.Средногорово, община Казанлък“ от Арсенал АД.


Община Казанлък уведомява всички заинтересовани лица за получено уведомление от “СУПЕРАБРАЗИВ“ ЕООД за Инвестиционно предложение: “Изграждане на машиностроителна база, с цел разширение на съществуващо производство“ в поземлен имот с идентификатор 40292.1


“Изграждане на стадион и съпътстваща инфраструктура“ в поземлен имот с идентификатор 62983,68,400, землището на с.Розово, общ.Казанлък


“Допълване на номенклатурния списък на произвежданите изделия чрез създаване на нови модификации в цех 150 към Завод 3, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 35167.119.3, в землището на гр.Казанлък, община Казанък.“


“Допълване на номенклатурния списък на произвежданите изделия чрез създаване на нови модификации в цех 150 към Завод 3, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 35167.119.3, в землището на гр.Казанлък, община Казанък.“


“Допълване на номенклатурния списък на произвежданите изделия чрез създаване на нови модификации в цехове 130 и 150 на площадката на Завод 2, намираща се в поземлен имот с идентификатор 35167.119.3, в землището на гр.Казанлък, община Казанък.“


“ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ“ ЕАД, Разрешение

О Б Я В Л Е Н И Е       На основание чл. 41, ал.1 от Закона за подземните богатства     Община Казанлък обявява на всички заинтересовани лица, че министърът на енергетиката е издал на “ДЪНДИ ПР

На основание чл. 41, ал.1 от Закона за подземните богатства


Заповед на осн. чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ


Допълване на номенклатурния списък на произвежданите изделия чрез създаване на нови модификации в цехове 130 и 150, на площадката на Завод 2 в поземлен имот с идентификатор 35167.119.3, в землището на гр.Казанлък, община Казанлък.“


“Допълване на номенклатурния списък на произвежданите изделия чрез създаване на нови модификации в цех 150 към Завод 3, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 35167.119.3, в землището на гр.Казанлък, община Казанлък.“


Информация за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение.


Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220