Годишни отчети и публикации

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗА ВТОРАТА ГОДИНА НА МАНДАТ 2015 – 2019

Изтегли документа


ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗА ПЪРВАТА ГОДИНА НА МАНДАТ 2015 – 2019

 Изтегли документа


ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 2011 – 2015 г.

  Виж тук


ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 2011-2015 г.

  Изтегли документа


ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОТ ОТЧЕТА НА 07.09.2015 г.

  Изтегли документа


ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗА ТРЕТАТА ГОДИНА НА МАНДАТ 2011-2015 Г.

  Изтегли документа


ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОТ ОТЧЕТА НА 21.11.2014 г.

  Изтегли документа


ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗА ВТОРАТА ГОДИНА НА МАНДАТ 2011 -2015 Г.

  Изтегли документа


ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ОТЧЕТА ОТ 21.11.2013 Г.

  Изтегли документа


ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗА ПЪРВАТА ГОДИНА НА МАНДАТ 2011-2015г.

  Изтегли документа


ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ОТЧЕТА ОТ 21.11.2012

  Изтегли документа


ОТЧЕТ НА КМЕТА ГАЛИНА СТОЯНОВА ЗА ПЪРВИТЕ 100 ДНИ ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

  Изтегли документа


Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Дарителска сметка
Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497

Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

За сигнали: 0431/98 357
За сигнали при нарушения в Отдел "Чистота и Екология": 0889720019