Кметове на кметства

       
1 Мая Генчева Берова с. Бузовград

0431 98 330

 

кмет на кметство 6159, ул. „9-ти септември” 31
       
2 Антон Дечков Антонов с. Горно Черковище

0431 98 326

0885363471

кмет на кметство 6165, ул. „Христо Ботев” 2
       
3 Ферид Рюстемов Бекиров с. Долно Изворово

0431 98 307

0887700481

кмет на кметство 6183, няма улица
       
4 Бояна Иванова Минчева с. Дунавци

0431 98 323

 

кмет на кметство 6145, няма улица
       
5 Димитрина Иванова Дончева с. Енина

0431 98 306

0

кмет на кметство 6142, ул. „Енинска комуна” 1
       
6 Кенан Шакир Саид с. Копринка

0431 98 325

0

кмет на кметство 6137, ул. „Плиска” 23
       
7 Пламен Георгиев Георгиев гр. Крън

0431 98 315

0

кмет на кметство 6140, ул. „Петко Влаев” 1
       
8 Стойно Колев Стойнев с. Кънчево

0431 98 304

0

кмет на кметство 6164, ул. „Първи май” 1
       
9 Иван Георгиев Колев с. Овощник

0431 98 319

0886799914

кмет на кметство 6138, ул. „Жельо Маналов” 27
       
10 Венцислав Апостолов Колев с. Розово

0431 98 321

 

кмет на кметство 6163, ул. „Роза” 4
       
11 Христо Иванов Ванеджиков с. Ръжена

0431 98 334

 

кмет на кметство 6171, ул. „Първи май” 2
       
12 Сунай Селимов Селимов с. Хаджидимитрово

0431 98 331

 

кмет на кметство 6141, ул. „Комсомолска” 1
       
13 Нивелин Койчев Неделчев с. Черганово

0431 98 317

 

кмет на кметство 6139, ул. „Васил Левски” 35
       
14 Петя Борисова Лейкова с. Шейново

0431 98 310

 

кмет на кметство 6144, ул. „Ген. Скобелев” 30
       
15 Василка Панайотова Панайотова гр. Шипка

0431 98 302

0886799894

кмет на кметство 6150, ул. „Христо Патрев” 55
       
16 Пламен Весков Вълев с. Ясеново

0431 98 313

0888726478

кмет на кметство 6177, ул. ”Освобождение” 1
       
17 Петьо Митев Апостолов с. Голямо Дряново

0431 98 333

0885910033

кметски наместник 6146
       
18 Теодора Цветанова Рабошева с. Горно Изворово

0431 98 332

0887331999

кметски наместник 6181
       
19 Илиян Йорданов Илиев с. Средногорово

0431 98 328

0888726911

кметски наместник 6166,ул. „Даскал Йовко Орачев” 1
       

 

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378

"Балканинвест" ЕООД
0877431220