Кметове на кметства

       
1 Михаил Тодоров Янушев с. Бузовград

0431 98 330

0886399989

кмет на кметство 6159, ул. „9-ти септември” 31
       
2 Антон Дечков Антонов с. Горно Черковище

0431 98 326

0885363471

кмет на кметство 6165, ул. „Христо Ботев” 2
       
3 Ферид Рюстемов Бекиров с. Долно Изворово

0431 98 307

0887700481

кмет на кметство 6183, няма улица
       
4 Ганка Тодорова Богданова с. Дунавци

0431 98 323

0887916221

кмет на кметство 6145, няма улица
       
5 Веселин Георгиев Андреев с. Енина

0431 98 306

0887700283

кмет на кметство 6142, ул. „Енинска комуна” 1
       
6 Стойчо Василев Василев с. Копринка

0431 98 325

0886799932

кмет на кметство 6137, ул. „Плиска” 23
       
7 Теменужка Димитрова Люцканова гр. Крън

0431 98 315

0885578877

кмет на кметство 6140, ул. „Петко Влаев” 1
       
8 Петър Иванов Петков с. Кънчево

0431 98 304

0882972822

кмет на кметство 6164, ул. „Първи май” 1
       
9 Иван Георгиев Колев с. Овощник

0431 98 319

0886799914

кмет на кметство 6138, ул. „Жельо Маналов” 27
       
10 Теодора Колева Георгиева с. Розово

0431 98 321

0886799942

кмет на кметство 6163, ул. „Роза” 4
       
11 Апостол Георгиев Терзиев с. Ръжена

0431 98 334

0889313666

кмет на кметство 6171, ул. „Първи май” 2
       
12 Боян Радев Атанасов с. Хаджидимитрово

0431 98 331

0889364446

кмет на кметство 6141, ул. „Комсомолска” 1
       
13 Нивелин Койчев Неделчев с. Черганово

0431 98 317

0888726184

кмет на кметство 6139, ул. „Васил Левски” 35
       
14 Данчо Леков Данов с. Шейново

0431 98 310

0888727684

кмет на кметство 6144, ул. „Ген. Скобелев” 30
       
15 Василка Панайотова Панайотова гр. Шипка

0431 98 302

0886799894

кмет на кметство 6150, ул. „Христо Патрев” 55
       
16 Пламен Весков Вълев с. Ясеново

0431 98 313

0888726478

кмет на кметство 6177, ул. ”Освобождение” 1
       
17 Петьо Митев Апостолов с. Голямо Дряново

0431 98 333

0885910033

кмет на кметство 6146
       
18 Надежда Колева Пенчева с. Горно Изворово

0431 98 332

0887331999

кмет на кметство 6181
       
19 Илиян Йорданов Илиев с. Средногорово

0431 98 328

0888726911

кмет на кметство 6166,ул. „Даскал Йовко Орачев” 1
       

 

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378