Кметове на кметства

       
1 Михаил Тодоров Янушев с. Бузовград 0431 98 330
кмет на кметство 6159, ул. „9-ти септември” 31
       
2 Антон Дечков Антонов с. Горно Черковище 0431 98 326
кмет на кметство 6165, ул. „Христо Ботев” 2
       
3 Ферид Рюстемов Бекиров с. Долно Изворово 0431 98 307
кмет на кметство 6183, няма улица
       
4 Ганка Тодорова Богданова с. Дунавци 0431 98 323
кмет на кметство 6145, няма улица
       
5 Веселин Георгиев Андреев с. Енина 0431 98 306
кмет на кметство 6142, ул. „Енинска комуна” 1
       
6 Стойчо Василев Василев с. Копринка 0431 98 325
кмет на кметство 6137, ул. „Плиска” 23
       
7 Теменужка Димитрова Люцканова гр. Крън 0431 98 315
кмет на кметство 6140, ул. „Петко Влаев” 1
       
8 Петър Иванов Петков с. Кънчево 0431 98 304
кмет на кметство 6164, ул. „Първи май” 1
       
9 Иван Георгиев Колев с. Овощник 0431 98 319
кмет на кметство 6138, ул. „Жельо Маналов” 27
       
10 Теодора Колева Георгиева с. Розово 0431 98 321
кмет на кметство 6163, ул. „Роза” 4
       
11 Апостол Георгиев Терзиев с. Ръжена 0431 98 334
кмет на кметство 6171, ул. „Първи май” 2
       
12 Боян Радев Атанасов с. Хаджидимитрово 0431 98 331
кмет на кметство 6141, ул. „Комсомолска” 1
       
13 Нивелин Койчев Неделчев с. Черганово 0431 98 317
кмет на кметство 6139, ул. „Васил Левски” 35
       
14 Данчо Леков Данов с. Шейново 0431 98 310
кмет на кметство 6144, ул. „Ген. Скобелев” 30
       
15 Василка Панайотова Панайотова гр. Шипка 0431 98 302
кмет на кметство 6150, ул. „Христо Патрев” 55
       
16 Пламен Весков Вълев с. Ясеново 0431 98 313
кмет на кметство 6177, ул. ”Освобождение” 1
       
17 Петьо Митев Апостолов с. Голямо Дряново 0431 98 333
кмет на кметство 6146
       
18 Надежда Колева Пенчева с. Горно Изворово 0431 98 332
кмет на кметство 6181
       
19 Илиян Йорданов Илиев с. Средногорово 0431 98 328
кмет на кметство 6166,ул. „Даскал Йовко Орачев” 1
       

 

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Дарителска сметка
Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

За сигнали и нередности безплатен горещ телефон:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378