пуп 33 кв Черганово


пуп за ПИ 35167.17.48-ЗАПОВЕД


ПУП КАЗАНЛЪК пи 35167.104.21 чл.150


пуп Казанлък 35167.230.365


ПУП Енина ПИ 27499.181.15


154 квартал Казанлък изменение на ПР


ПУП Крън ПИ 40292.11.11


20 квартал Черганово ПР ЗАПОВЕД


РЕШЕНИЕ № 457/27.05.2021 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

  РЕШЕНИЕ №457 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.05.2021 г., Протокол №24   Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.5, ал.7 във вр. с ал.1 и чл.124б, ал.1 от

РЕШЕНИЕ № 456/27.05.2021 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

  РЕШЕНИЕ №456 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.05.2021 г., Протокол №24 Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.5 и ал.7 във вр. с ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

РЕШЕНИЕ № 455/27.05.2021 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

  РЕШЕНИЕ №455 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.05.2021 г., Протокол №24 Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШЕНИЕ № 442/27.05.2021 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

  РЕШЕНИЕ №442 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.05.2021 г., Протокол №24   Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.127, ал.6 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.

РЕШЕНИЕ № 441/27.05.2021 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

  РЕШЕНИЕ №441 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.05.2021 г., Протокол №24 Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.127, ал.6 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал

РЕШЕНИЕ № 398/27.04.2021 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

РЕШЕНИЕ № 398 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2021 г., Протокол № 22   Р Е Ш И: 1. Дава разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план - парцеларен план за елементи на техническата

РЕШЕНИЕ № 399/27.04.2021 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

РЕШЕНИЕ № 399 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2021 г., Протокол № 22   Р Е Ш И: 1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване и схеми

РЕШЕНИЕ № 400/27.04.2021 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

РЕШЕНИЕ № 400 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2021 г., Протокол № 22 Р Е Ш И: 1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфр

РЕШЕНИЕ № 422/27.04.2021 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

РЕШЕНИЕ № 422 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2021 г., Протокол № 22 Р Е Ш И: 1. Дава  разрешение за изработката на Подробен устройствен план – план  за застрояване  за Поземлен имот (ПИ

РЕШЕНИЕ № 423/27.04.2021 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

РЕШЕНИЕ № 423 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2021 г., Протокол № 22   Р Е Ш И:   1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – план за застрояв

РЕШЕНИЕ № 424/27.04.2021 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

РЕШЕНИЕ № 424 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2021 г., Протокол № 22   Р Е Ш И:   1. Разрешава изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване,  план- схеми за е

РЕШЕНИЕ № 425/27.04.2021 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

РЕШЕНИЕ № 425 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2021 г., Протокол № 22   Р Е Ш И:   1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за парцеларен план за елементите на техническата инфр
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220