РЕШЕНИЕ № 532/30.09.2021 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

  РЕШЕНИЕ №532 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.09.2021 г., Протокол №28   Р Е Ш И: 1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за Позем

РЕШЕНИЕ № 531/30.09.2021 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

  РЕШЕНИЕ №531 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.09.2021 г., Протокол №28   Р Е Ш И: 1. Дава разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план - външно електрозахранване на имот с

РЕШЕНИЕ № 530/30.09.2021 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

  РЕШЕНИЕ №530 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.09.2021 г., Протокол №28   Р Е Ш И: ·         Дава разрешение за възлагане изработката на Подробен

РЕШЕНИЕ № 514/30.09.2021 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

  РЕШЕНИЕ № 514 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.09.2021 г., Протокол №28   Р Е Ш И: 1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – план за зас

РЕШЕНИЕ № 513/30.09.2021 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

  РЕШЕНИЕ № 513 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.09.2021 г., Протокол №28   Р Е Ш И:   I. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собствено

РЕШЕНИЕ № 512/30.09.2021 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

РЕШЕНИЕ № 512 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.09.2021 г., Протокол №28   Р Е Ш И:   1. Даване на разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план –парцеларен план

заповед за одобряване на ПУП за ПИ 27499.181.184 Енина


заповед за одобряване на ПУП за ПИ27499.221.24 Енина


заповед за ОДОБРЯВАНЕ на ПУП за ПИ 27499.14.2 Eнина


обява по чл.140,ал3 от ЗУТ


заповед ПУП Казанлък ПИ 35167.230.365


Заповед ПУП 27499.343.34


заповед за 11.11 Крън


Обявяване на Заповед 1412/2021 ПУП Eнина ПИ27499.181.15


Казанлък кв167 заповед


ПУП за ПИ 27499.14.2 Енина - заповед


План за застрояване за ПИ 77027.78.13 Х.Димитрово


Заповед за одобряване на План за застрояване за ПИ 35167.97.1 Казанлък


ПУП кв253 Казанлък чл.150 ул.“Ст.планина“


РЕШЕНИЕ № 534/30.09.2021 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

РЕШЕНИЕ №534 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.09.2021 г., Протокол №28   Р Е Ш И: 1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване и па
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220