Местни избори 2023

Заповед за одобряване на ПУП за 35167.60.14 м.Малево Казанлък


проект за изменение на ПУП на част от кв.55 Розово УПИ I-121


изработен ПУП за ПИ 27499.181.5 м.“Под Енина“


проект на ПУП за ПИ 83106.86.22 Шейново


Решение №883; 884; 885 И 886 от 26.01.2023г Общински съвет Казанлък


Заповед за изменение на План за регулация в кв.303 Казанлък


Проект за изменение на План за регулация и застрояване за част от кв.327 Казанлък


Заповед за одобряване на ПУП Енина27499.172.613 и 172.612


Заповед за одобряване на ПУП Енина27499.172.614


Заповед за одобряване на ПУП Копринка 38563.27.8


Проект за ПУП на основание чл.150 от ЗУТ за ПИ 35167.92.1, м.“Големите ливади“ Казанлък


заповед за одобрявае изменение на ПР и ПУР кв.24 Казанлък


ЗАПОВЕД за одобряване наизменение на ПУП КВ.180 Казанлък


Изменение на План за застрояване за част от кв.48 Казанлък


Заповед за одобряване на Работен устройствен план 309кв. Казанлък


Подробен устройствен план за ПИ 35167.240.876 Казанлък


Обявление 76/2023г за инв.намерение за изменение на ПУП кв.55 по плана на Казанлък


Заповед за одобряване на ПУП Енина 27499.221.10


заповед за одобряване на Подробен устройствен план ПИ 40292.102.13 Крън


Проект за изменение на План за регулация в кв.132Б Казанлък


Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220