Зповед за одобряване изменение на ПУП - ПРЗ за част от кв.449 Казанлък


Решение 120/28.3.24г на ОС Казанлък -парцеларен план ел за ПИ 35167.92.1


Изменение на План за регулация, план за застрояване УПИ V-843 кв.49 Крън


Решения на ОС Казанлък № 123, 122, 121, 119


Изменение на План за регулация за част от кв49 Средногорово


Изменение на ПУП- План за застрояване и Работен устройствен план за част от кв38 Г.Черковище


Проект на ПУП в местност .“Арите“ ПИ 35167.16.22 И 16.39


ПУП Овощник 53179.53.80


ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И РАБОТЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН в квартал 35 Казанлък


Проект за изменение на ПР за част от квартал 55 Казанлък


Съобщение за одобрение на ПУП в землище на гр. Крън


проект на План за застрояване като част от комплексен проект кв.31 Енина


проект на План за застрояване като част от комплексен проект кв.31 Енина


Решения на ОС Казанлък №80, 81, 82 83 от 29.02.24г


ПУП за ПИ 68446.153.21 Средногорово


Проект за изменение на План за застрояване на част от квартал 123 по плана на Казанлък


Проект за изменение на План за регулация на част от квартал 4 по плана на село Шейново


Заповед за одобряване на ПУП Енина 27499.126.59


ЗАПОВЕД ЗА ОДОБРЯВАНЕ изменение на ПУП на част от квартал 185 Казанлък


Заповед за одобряване на ПУП за ПИ 62983.63.17 Розово


Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220