Изменение на подробен устройствен план на част от квартал 172 по плана на Казанлък


Обявяване на Заповед 758/2022 ПУП Шипка ПИ 83199.20.24


Подробен устройствен план за ПИ 35167.97.14 Казанлък


План за застрояване за ПИ 27499.343.37


заповед за зменение на план за регулация кв27 Бузовград


Бузовград 06848.22.342 заповед за застроителен план


Заповед за изменение на ПУП кв.73 Крън, като част ат камплексен проект


Изменение на план за регулация и ПЗ на част от кв361 по плана на Казанлък


ЗАПОВЕД 686/2022Г ПЗ Енина 27499.352.324


ПУП -пътна връзка за имот 35167.307.23


РЕШЕНИЕ № 713/26.05.2022 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

  РЕШЕНИЕ № 713 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.05.2022 г., Протокол №39 Относно: ОС_1683/13.05.2022-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на

РЕШЕНИЕ № 712/26.05.2022 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

  РЕШЕНИЕ № 712 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.05.2022 г., Протокол №39 Относно: ОС_1682/13.05.2022-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение

РЕШЕНИЕ № 710/26.05.2022 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

  РЕШЕНИЕ № 710 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.05.2022 г., Протокол №39 Относно: ОС_1684/13.05.2022-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на

РЕШЕНИЕ № 709/26.05.2022 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

  РЕШЕНИЕ № 709 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.05.2022 г., Протокол №39 Относно: ОС_1673/10.05.2022-Доклад от Галина Стоянова- Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за в

РЕШЕНИЕ № 708/26.05.2022 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

  РЕШЕНИЕ № 708 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.05.2022 г., Протокол №39 Относно: ОС_1672/09.05.2022-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване

РЕШЕНИЕ № 707/26.05.2022 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

  РЕШЕНИЕ № 707 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.05.2022 г., Протокол №39 Относно: ОС_1687/16.05.2022-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение

РЕШЕНИЕ № 706/26.05.2022 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

  РЕШЕНИЕ № 706 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.05.2022 г., Протокол №39 Относно: ОС_1668/04.05.2022-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за

РЕШЕНИЕ № 701/26.05.2022 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

  РЕШЕНИЕ № 701 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.05.2022 г., Протокол №39 Относно: ОС_1650/20.04.2022-Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие за пр

Работен устройствен план на част от кв309 Казанлък


заповед 168/2022г за одобряване на ПУП 68446.170.73 Средногорово


Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220