заповед 1136/2020г

      Община Казанлък на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:   КРАСИМИР СТОЯН

ОБЯВА НА ЗАПОВЕД 1074/2020Г ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП кв.126 КАЗАНЛЪК

Община Казанлък на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно-процесулния кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: ХРИСТО МИЛАНОВ СТОЙЧЕВ   собственици на ПИ &nbs

Oбявяване на заповед ПУП кв.32 Казанлък

      Община Казанлък на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно-процесулния кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:   ДИАНА БОГОМИЛОВ

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс

Община Казанлък на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: ЕЛЕНА НИКОЛОВА МИРЧЕВА, ХРИСТО ЛЮБОМИРОВ АТАНАСОВ, КОЛЬО

ПУП - ПЗ И РУП за част от кв. 167, гр. Казанлък

СЪОБЩЕНИЕ  ОТ 11.08.2020г.         Община Казанлък на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно-процесулния кодекс, обявява на следните заин

ПУП - ПЗ И РУП за част от кв. 167, гр. Казанлък

  СЪОБЩЕНИЕ  ОТ  10.06.2020г.    Община Казанлък на основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5  от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно - процесуалния кодекс, обявява на след

РЕШЕНИЕ №227/30.07.2020г. НА ОбС КАЗАНЛЪК

РЕШЕНИЕ № 227 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.07.2020 г., Протокол № 11 Р Е Ш И: 1. Дава разрешение за изработката на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване и план-схеми за елементите н

ПУП - ПРЗ за част от кв. 17, с. Голямо Дряново

  СЪОБЩЕНИЕ  ОТ  18.06.2020г.    Община Казанлък на основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5  от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно - процесуалния кодекс, обявява на след

Изменение на план за регулация на част от кв.12 Енина

СЪОБЩЕНИЕ ОТ 04.05.2020г.   Община Казанлък на основание чл.128,ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията  и при условията на чл.61, ал.3 от Административно –процесуалният кодекс, обявява на следните заинтересовани лица:

Обяване на заповед за изменение на план за регулация кв487 Казанлък

СЪОБЩЕНИЕ  ОТ 07.05.2020г.         Община Казанлък на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно-процесулния кодекс, обявява на следните заин

ПУП - ПР за част от кв. 12, с. Енина

  СЪОБЩЕНИЕ  ОТ 23.06.2020г.         Община Казанлък на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, обявява на с

ЗАПОВЕД № ДС-ЗД -119 / 03.07.2020Г НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЧЛ. 124 Б, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА /ЗУТ/


ПУП - ПЗ за 35167.73.7 землище Казанлък

СЪОБЩЕНИЕ  ОТ  02.07.2020г.                Община Казанлък на основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5  от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 о

Обяване на заповед за План за застрояване ПИ 35167.1.66, м.“Абаята“

СЪОБЩЕНИЕ  ОТ 22.04.2020г.         Община Казанлък на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно-процесулния кодекс, обявява на следните заин

РЕШЕНИЕ №228/30.07.2020г. НА ОбС КАЗАНЛЪК

    РЕШЕНИЕ № 228 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.07.2020 г., Протокол № 11 Р Е Ш И: 1. Разрешава изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване на Поземлен имот с иден

Изменение на план за регулация на част от кв4 по плана на Дунавци

СЪОБЩЕНИЕ ОТ 22.04.2020г.   Община Казанлък на основание чл128,ал.3 и ал.5 във връзка с чл.150 от Закона за устройство на територията  и при условията на чл.61, ал.3 от Административно –процесуалният кодекс, обявява на следните заинт

Обявяване на Заповед79/2020 ПУП Шипка ПИ83199.99.4

СЪОБЩЕНИЕ  ОТ 12.05.2020г.         Община Казанлък на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, обявява на следните заи

ПУП - ПРЗ за част от кв. 126, гр. Казанлък

  СЪОБЩЕНИЕ  ОТ  04.06.2020г.   Община Казанлък на основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5  от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно - процесуалния кодекс, обявява на следните з

КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ по чл. 150, кв. 4, с. Дунавци

  СЪОБЩЕНИЕ ОТ 11.06.2020г.               Община Казанлък на основание чл128, ал.3 и ал.5 във връзка с чл.150 от Закона за устройство на територията  и при условията на чл.61,

РЕШЕНИЕ №229/30.07.2020г. НА ОбС КАЗАНЛЪК

    РЕШЕНИЕ № 229 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.07.2020 г., Протокол № 11 Р Е Ш И: 1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – план за застрояв
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220