ПУП- ПЗ за ПИ 83199.141.25, гр. Шипка

СЪОБЩЕНИЕ  ОТ 14.02.2020г.         На основание чл.129, ал. 2 от ЗУТ и Решение №08   по Протокол №01   от     09.01.2020г. на Общински Експертен съвет по устройство на терито

РЕШЕНИЕ №53/28.01.2020г. НА ОбС КАЗАНЛЪК

РЕШЕНИЕ № 53 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2020 г., Протокол № 4                         

ПУП - ПР за част от кв. 487, гр. Казанлък

СЪОБЩЕНИЕ  ОТ  04.02.2020г. Община Казанлък на основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5  от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно - процесуалния кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:

ПУП - ПР за ЧАСТ ОТ КВ. 107 ПО ПЛАНА НА ГР. КРЪН

СЪОБЩЕНИЕ  ОТ 20.01.2020г.         Община Казанлък на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно-процесулния кодекс, обявява на следните заин

ПУП - ПРЗ за част от кв. 123, гр. Казанлък

СЪОБЩЕНИЕ  ОТ  20.01.2020г.               Община Казанлък на основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5  от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от

ПУП- ПЗ за ПИ 83199.27.19, гр. Шипка

СЪОБЩЕНИЕ  ОТ 13.01.2020г.         Община Казанлък на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно-процесулния кодекс, обявява на следните заин

РЕШЕНИЕ №45/19.12.2019г. НА ОбС КАЗАНЛЪК

РЕШЕНИЕ № 45 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол № 3 Р Е Ш И: 1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване и Парцеларни пл

РЕШЕНИЕ №44/19.12.2019г. НА ОбС КАЗАНЛЪК

РЕШЕНИЕ №44 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол № 3 Р Е Ш И: 1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване и Парцеларни пла

РЕШЕНИЕ №38/19.12.2019г. НА ОбС КАЗАНЛЪК

  РЕШЕНИЕ № 38 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол № 3 Р Е Ш И: 1. Дава разрешение за възлагане изработката на Подробни устройствени планове – Парцеларни планове за елементи на т

РЕШЕНИЕ №23/19.12.2019г. НА ОбС КАЗАНЛЪК

РЕШЕНИЕ № 23 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол № 3 Р Е Ш И:   ·  Разрешава частично изменение на Общия устройствен план на община Казанлък, в обхват: ПИ с идентифика

РЕШЕНИЕ №22/19.12.2019г. НА ОбС КАЗАНЛЪК

РЕШЕНИЕ № 22 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол № 3 Р Е Ш И:   1. Дава разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларни планове за елементите на тех

ПУП - ПР за ЧАСТ ОТ КВ. 326 ПО ПЛАНА НА ГР. КАЗАНЛЪК

СЪОБЩЕНИЕ   08.01.2020г.         Община Казанлък на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно-процесулния кодекс, обявява на следните з

ПУП - ПР за ЧАСТ ОТ КВ. 9 ПО ПЛАНА НА С. РОЗОВО

СЪОБЩЕНИЕ  ОТ  28.11.2019г. Община Казанлък на основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5  от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно - процесуалния кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:

ПУП - ПР3 за ПИ 83106.141.25 С. ШЕЙНОВО

СЪОБЩЕНИЕ  ОТ 19.12.2019г.     Община Казанлък на основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5  от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно - процесуалния кодекс, обявява на следните за

ПУП - ПЗ за ПИ 27499.501.699, кв. 82 С. ЕНИНА

                                          

ПУП- ПЗ за ПИ 83199.99.4, гр. Шипка

СЪОБЩЕНИЕ  ОТ  17.12.2019г.   Община Казанлък на основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5  от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно - процесуалния кодекс, обявява на следните заинтер

ПУП - ПЗ И РУП за част от кв. 193, гр. Казанлък

  СЪОБЩЕНИЕ 27.11.2019г.                  Община Казанлък на основание чл. 150 по реда на чл. 149, ал. 1 и ал.4 от Закона за устройство на територията обявява на следните заинтересувани

ПУП - ПР за ЧАСТ ОТ КВ. 239 ПО ПЛАНА НА ГР. КАЗАНЛЪК

                                          

ПУП - ПРЗ за ЧАСТ ОТ КВ. 482 ПО ПЛАНА НА ГР. КАЗАНЛЪК

СЪОБЩЕНИЕ 15.11.2019г.           Община Казанлък на основание чл. 150 по реда на чл. 149, ал. 1 и ал.4 от Закона за устройство на територията обявява на следните заинтересувани лица:    

ПУП - ПР за ЧАСТ ОТ КВ. 326 ПО ПЛАНА НА ГР. КАЗАНЛЪК

СЪОБЩЕНИЕ  ОТ  15.11.2019г.   Община Казанлък на основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5  от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно - процесуалния кодекс, обявява на следните заинтересува
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378

"Балканинвест" ЕООД
0877431220