Обявяване на конкурс за длъжността: Директор на общинско предприятие “Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“

Обявление Заявление Списък на допуснатите кандидати до конкурс Резулати от проведен конкурс

Обявяване на конкурс за длъжността “Началник-отдел “Технически и инвестиционен контролна строителството“, Общинска администрация Казанлък

Обявление

Обявяване на конкурс за длъжността “Началник-отдел “Устрйствени планове, проектиране и кадастър“, Общинска администрация Казанлък

Обявление Списък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс Резулати от проведен конкурс

Набиране на кандидати за длъжност: Старши експерт „Инвестиционни проекти“

ОБЯВЛЕНИЕ За набиране на кандидати в Отдел „Проекти с външно финансиране“,                           

Набиране на кандидати за длъжност: младши експерт „Стратегическо планиране“

ОБЯВЛЕНИЕ За набиране на кандидати в Отдел „Образование и стратегическо планиране“, Общинска администрация, Община Казанлък            за длъжност: младши експерт  „Стратег

Набиране на кандидати за длъжност:Младши експерт „Устройство, планове, проектиране и кадастър “

ОБЯВЛЕНИЕ За набиране на кандидати в Отдел „Устройство, планове, проектиране и кадастър“, Общинска администрация, Община Казанлък            за длъжност: Младши експерт  „У

Процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет в община Казанлък

Обявление Протокол за определяне на допуснати и недопуснати кандидати до интервю Списък за красиране на кандидатите, участвали в интервю в продедур за пордбор на 2 външни членове на Одитен комитет

Списък на допуснати кандидати до провеждане на интервю за Здравен медиатор


Процедура за подбор на здравен медиатор

Съобщение Заявление ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Обявява се процедура за подбор на здравен медиатор Необходими документи: Автобиография Мотивационно писмо Копие от диплома за завършено средно образование Заявление по образе
     
  • 1
  •  
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378

"Балканинвест" ЕООД
0877431220