Обявяване на конкурс за възлагане управлението на „Индустриална зона - Казанлък” ЕООД

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК   В изпълнение на Решение № 1116/25.07.3029г. на Общински съвет – Казанлък, Община Казанлък ОБЯВЯВА  конкурс за възлагане управлението на „Индустриална зона - Казанлък” ЕООД, седалище и адрес на управление

Лицата, преминали успешно етапа на подбор по документи и допуснати до етап за провеждане на индивидуално събеседване за длъжност „Обществен възпитател“ към МКБППМН

   

Набиране на кандидати за длъжност: Специалист „Ветеринарно санитарни дейности“

ОБЯВЛЕНИЕ За набиране на кандидати в Звено: “Екологичен контрол”, при Община Казанлък   за Длъжност: Специалист „Ветеринарно санитарни дейности“        Изисквания към кандидатит

Набиране на за длъжност: Старши експерт “ Технически и инвестиционен контрол на строителството”

ОБЯВА ЗА РАБОТА в Дирекция „Устройство на територията и транспорт“, отдел „Технически и инвестиционен контрол на строителството“, Община Казанлък    Длъжност: Старши експерт "Технически и инвестиционен конт

СПИСЪК на лицата класирани за длъжност „Обществен възпитател“ към МКБППМН – Община Казанлък

   

Набиране на кандидати за длъжност юрисконсулт

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК   ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТНА ПОЗИЦИЯ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ,ОТДЕЛ”ПНОЧРОП”: ЮРИСКОНСУЛТ   Изисквания към кандидатите:   Образование – висше /степен Магист

Набиране на кандидати за длъжност Младши експерт „ЕКОЛОГИЯ”

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК   ОБЯВЛЕНИЕ За набиране на кандидати в Общинска администрация, Дирекция: " Устройство на територията и транспорт" , Отдел: „Екология и транспорт” за Длъжност: Младши експерт „ЕКОЛОГИЯ”

Набиране на кандидати за длъжност “Изпълнител-шофьор /ученически автобус/“

  ОБЩИНА КАЗАНЛЪК   ОБЯВЛЕНИЕ За набиране на кандидати в Звено“ Обслужване на общински сграден фонд“ за Длъжност: Изпълнител-шофьор /ученически автобус/   Изисквания към кандидатите:  

Набиране на кандидати за длъжност юрисконсулт

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТНА ПОЗИЦИЯ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ТРАНСПОРТ“,  ЮРИСКОНСУЛТ   Изисквания към кандидатите:   1.   &

Обявяване на конкурс за длъжността Директор на Общинско предприятие ” Кухня- майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня ”, град Казанлък.

О Б Щ И Н А   К А З А Н Л Ъ К       ОБЯВЛЕНИЕ               На основание чл. 44 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и месната администрац

Резултати от проведен тест за длъжността Главен специалист „Контрол на подзаконовите нормативни актове“

1.      Алина Русланова Костова                   - 14 т. 2.      Цветелина Илиянова Карагьозова  

Списък на кандидатите, допуснати до решаване на тест за длъжността “Главен специалист “Контрол на подзаконовите нормативни актове“

Допуснатите кандидати до решаване на тест да явят на 25 март 2019 г. /понеделник/ от 14.00 часа в зала 6 в сградата на Община Казанлък. 1. Кремена Стоева Миланова 2. Николай Екатеринов Коев 3. Иванка Ангелинова Ненова 4. Диана Цветанова Геор

Набиране на кандидати за Длъжност: Главен специалист „Контрол по спазване на подзаконовите нормативни актове“ – 5 работни места

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК       ОБЯВЛЕНИЕ За набиране на кандидати   за Длъжност: Главен специалист „Контрол по спазване на подзаконовите нормативни актове“ – 5 работни места    

Набиране на кандидати за длъжност Старши експерт “ Технически и инвестиционен контрол на строителството”

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК     ОБЯВЛЕНИЕ За набиране на кандидати в Дирекция „Устройство на територията и транспорт“, отдел „Технически и инвестиционен контрол на строителството“, Общинска администрация, Община Ка

Набиране на кандидати за Длъжност: Изпълнител-шофьор автобус – 11 работни места

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК   ОБЯВЛЕНИЕ За набиране на кандидати   за Длъжност: Изпълнител-шофьор автобус – 11 работни места   Изисквания към кандидатите:   1.      Образование &nda

Набиране на кандидати за Длъжност: Кондуктор – 10 работни места

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК   ОБЯВЛЕНИЕ За набиране на кандидати  за Длъжност: Кондуктор – 10 работни места   Изисквания към кандидатите:   1.Образование – минимум средно образование. 2.Минимум п

Набиране на кандидати за Длъжност: Механик МПС – 2 работни места

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК   ОБЯВЛЕНИЕ За набиране на кандидати  за Длъжност: Механик МПС – 2 работни места   Изисквания към кандидатите:   1.Образование – минимум средно образование. 2.Свидетел

Набиране на кандидати за Длъжност: Диспечер, транспортни средства – 2 работни места

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК   ОБЯВЛЕНИЕ За набиране на кандидати  за Длъжност: Диспечер, транспортни средства – 2 работни места     Изисквания към кандидатите:     1.Образование – м

Обявяване на конкурс за длъжността “Началник-отдел “Икономика по управление на собствеността“, Общинска администрация Казанлък

Обявление Списък на допуснати кандидати за решаване на тест Заповед за прекратяване на конкурса

Обявяване на конкурс за длъжността “Началник-отдел “Технически и инвестиционен контрол на строителството“, Общинска администрация Казанлък

Обявление Заповед за прекратяване на конкурс
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378