ОБЯВЯВАМ конкурс за заемане на длъжността „ДИРЕКТОР“ на Художествена галерия - Казанлък


Обявяване на конкурс за длъжността “Началник отдел “Култура и туризъм“, Общинска администрация Казанлък

Обявление Списък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността "Началник-отдел "Култура и туризъм"

Конкурс за възлагане на управление на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в община Казанлък

Изтегили обявата ОБЩИНА КАЗАНЛЪК       На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл.64, ал.1 и ал.4 от Закона за социалните услуги и чл. 91, ал.1 от ППЗСУ във връзка с конкурс за възлагане на предоставяне
     
  • 1
  •  
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220