Набиране на кандидати за възлагане на управление на социалните услуги

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК       На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл.64, ал.1 и ал.4 от ЗСУ и чл. 91, ал.1 от ППЗСУ във връзка с конкурс за възлагане на предоставянето на социални услуги и в изпълнение на Запов

Набиране на кандидати за длъжностк “Главен специалист „Кадастър и регулация” , Общинска администрация Казанлък

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК                                       &nbs

Набиране на кандидати за длъжност “Директор“ на Дом за стари хора, Общинска администрация Казанлък

Списък на класирани кандидати, след проведен втори и трети етап - интервю/събеседване за заемане на длъжност директор на "Дом за стари хора"  Списък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурса за длъжността директор на "Дом за с

Набиране на кандидати за длъжност “Строителен инженер“, Общинска администрация Казанлък


Набиране на кандидати за длъжност “Архитект“, Общинска администрация Казанлък


Набиране на кандидати за членове на Одитен комитет в община Казанлък

О Б Я В Л Е Н И Е   ОБЩИНА На основание чл. 18, ал. 1 и ал. 2  от Закона за вътрешния одит в публичния сектори чл. 4, ал. 1 и чл. 5 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от
     
  • 1
  •  
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220