Публични търгове с тайно наддаване за продажба на Общински имоти гр. Казанлък и с. Ясеново, първа дата 04.06.2024 и 05.06.2024 г., втора дата при липса на кандидати - 18.06.2024 г. и 19.06.2024 г.

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Казанлък, Заповеди №874/17.05.2024 г. и №875/17.05.2024 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решения

Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ с идентификатор 35167.503.4185 гр. Казанлък, I-ва дата 21.05.2024 г., при липса на кандидати втора дата 04.06.2024 г. при същите условия

Община Казанлък РЕШЕНИЕ №114 От 28 март 2024 г. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.4, ал.4 във връзка с чл.1, ал.2, т.6 от ЗПСК, чл.5, чл.6, ал.1, чл.8, ал.1, 2 и 3 и чл.9 от Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС № 213 от

Публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти в гр. Казанлък, с. Ясеново на 13.05.2024 г. и 16.05.2024 г.

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Казанлък, Заповеди №751/25.04.2024 г. и №752/25.04.2024 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решения

Публичет търг с явно наддаване по реда на ЗПСК за продажба на общински имот СОС 35167.502.70.1.34 на 23.04.2024 г. (втора дата при липса на кандидати 07.05.2024 г.)

РЕШЕНИЕ №72 от 29 февруари 2024 г. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.4 във връзка с чл.1, ал.2, т.6 от ЗПСК, чл.5, чл.6, ал.1, чл.8, ал.1, 2 и 3 и чл.9 от Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г., и

Публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти в гр. Казанлък, с. Овощник и с. Копринка на 10.04.2024 г. /втора дата при липса на кандидати 24.04.2024 г./

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Казанлък, Заповеди №495/22.03.2024 г. и №496/22.03.2024 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решения

Публични търгове с тайно наддаване за продажба на поземлени имоти в с. Розово и в с. Хаджидимитрово на 10.04.2024 г. /втора дата при липса на кандидати 24.04.2024 г./

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък, Заповед №497 от 22.03.2024 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решение №70, взето на заседание на ОбС &

Публични търгове за продажба на общински имоти, находящи, с. Горно Черковище, с. Черганово и с. Хаджидитрово на 03 и 04.10.2023 г., при липса на кандидати втора дата /17.10. и 18.010.2023 г./, при същите условия

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Казанлък, Заповеди №1878/08.09.2023 г. и №1879/08.09.2023 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решени

Публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински имоти в гр. Казанлък, с. шейново, с. Средногорово, с. Енина и с. Овощник на 17.08.2023 г. /втора дата на 31.08.2023 г. при същите условия/

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Казанлък, Заповед №1536/21.07.2023 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решения №№1020, 1015, 1014 и

Публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински имоти на 11.07.2023 г. /втора дата при липса на кандидати 25.07.2023 г. при същите условия/

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Казанлък, Заповед №1259/16.06.2023 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решение №998 взето на заседан

Публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински имоти в гр. Казанлък, с. Енина, с. Овощник и с. Средногорово на 13.06.2023 г. /втора дата на 27.06.2023 г. при същите условия/

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Казанлък, Заповед №1084/22.05.2023 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решения №965 и №963 взети на

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на автомобил на 17.05.2023 г. /втора дата на 31.05.2023 г. при същите условия/

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 2 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Казанлък, Заповед №846/24.04.2023 г. на Кмета на Община Казанлък, обявява публичен търг с тайно наддаване по реда н

Публични търгове с явно наддаване за продажба на поземлени имоти на 17.05.2023 г. /втора дата на 31.05.2023 г. при същите условия/

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Казанлък, Заповеди №847/24.04.2023 г. и №848/24.04.2023 г. на Кмета на Община Казанлък във връзка с Решение №939 и

Публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински имоти на 11.04.2023 г. /втора дата при липса на кандидати 25.04.2023 г. при същите условия/

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък, Заповед № 505 от 17.03.2023 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решение №902 и Решение №906, взети на з

Публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински моторни средства и имот на 03.02.2023 г. /втора дата на 17.02.2023 г. при същите условия/

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Казанлък, Заповеди №78/16.01.2023 г. и №79/16.01.2023 г. на Кмета на Община Казанлък във връзка с Решение №791 взет

Публичен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК за продажба на УПИ в гр. Крън на 03.02.2023 г., при липса на кандидати втора дата 17.02.2023 г. при същите условия

РЕШЕНИЕ №837 от 24.11.2022 г. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.4 във връзка с чл.1, ал.2, т.6 от ЗПСК, чл.5, чл.6, ал.1, чл.8, ал.1, 2 и 3 и чл.9 от Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС №213 от 25.09.2003 г., изм. и доп. Д
     
  • 1
  •  
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220