ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 10 ГОДИНИ НА ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И ОФИСИ В ГР. КАЗАНЛЪК, УЛ. “ЧУДОМИР“

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.22, ал.1, чл. 80 т.2 и чл.81, ал.2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък във връзка със Заповед №149/04.02.2020 год. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични &n

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ,УЛ. “СЛАВЯНСКА“- КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет Казанлък във връзка със Заповед № 127 / 29.01.2019 г. на  кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване

Публично оповестени търгове за отдаване под наем на временни обекти/павилиони/ и терени, общинска собственост

На основание чл. 44, ал. 1, т . 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 18, ал.1, т. 1 и т. 2 чл.80, т.2 и чл.81, ал.2 от Наредба №15 на ОбС Казанлък и във връзка със Заповед  № 56 от 17.01.2020 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с та

Публичен търг за отдаване под наем на лекарски кабинет

  На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет Казанлък във връзка със Заповед № 1500 / 25.09.2019 г. на изпълняващия функциите на кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен тър

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЕРЕНИ ЗА ВРЕМЕННИ СЪОРЪЖЕНИЯ

На основание чл. 44, ал. 1, т . 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 18, ал.1, т. 1 и т. 2 чл.80, т.2 и чл.81, ал.2 от Наредба №15 на ОбС Казанлък и   във връзка със Заповед  № 1427 от 16.09.2019 год. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публи

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на зем. земи в с. Шейново и гр. Шипка

 На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.22, ал.1, чл. 80 т.2 и чл.81, ал.2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък във връзка със Заповед №1266/13.08.2019 год. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публ

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА МИКРОЯЗОВИР “СИНЯТА РЕКА“, С. СРЕДНОГОРОВО

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.18, ал.1, т.1, чл. 80 т.2 и чл.81, ал.2 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък в изпълнение на Решение №1098/27.06.2019г. на ОбС – Казанлък и  във връзка със Заповед №1157/23

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМ. ЗЕМЯ В С. ЕНИНА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА

На основание чл. 44, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 и чл.4 от ЗОС във връзка с чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ и чл.102 от Правилника за приложение на ЗСПЗЗ, чл.80, т.2 и чл.81, ал.2 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък във връзка със Заповед№1156/23.07.2019г. на

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИ КОНКУРСИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ - СТОЛОВЕ ЗА УЧЕНИЧЕСКО ХРАНЕНЕ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.2 от ЗОС, чл.18, ал.1, т.1, чл.20, ал.1, чл.80, т.1 и чл. 96 от Наредба № 15  на Общински съвет – Казанлък и в изпълнение на Решение №1159/26.09.2019г. на Общински съвет – Казанлък, ОБЩИ

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ С ВРЕМЕНЕН СТАТУТ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ С ВРЕМЕНЕН СТАТУТ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ На основание чл. 44, ал. 1, т . 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 18, ал.1, т. 1 и т. 2 чл.80, т.2 и чл.81, ал.2 от Наредба №15 на ОбС Казанлък и   във връзка със За

Публичен търг за отдаване под наем на лекарски кабинет в гр. Крън

  На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет Казанлък във връзка със Заповед № 554 / 16.04.2019 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отда

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЕРЕНИ ЗА ВРЕМЕННИ СЪОРЪЖЕНИЯ

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЕРЕНИ ЗА ВРЕМЕННИ СЪОРЪЖЕНИЯ На основание чл. 44, ал. 1, т . 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 18, ал.1, т. 1 и т. 2 чл.80, т.2 и чл.81, ал.2 от Наредба №15 на ОбС Казанлък и   във връзка със Заповед  № 11

Публичени търгове за отдаване под наем на земеделски земи

 На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.22, ал.1, чл. 80 т.2 и чл.81, ал.2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък във връзка със Заповед №961//26.06.2019 год. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публ

Публични търгове за отдаване под наем за срок от 10 години на помещения за офиси и магазини

  На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.22, ал.1, чл. 80 т.2 и чл.81, ал.2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък във връзка със Заповед №960//26.06.2019 год. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на

Публичен търг за отдаване под наем на магазин с. Горно Черковище

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет Казанлък във връзка със Заповед № 948 / 24.06.2019 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под на

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЕРЕНИ ЗА ВРЕМЕННИ СЪОРЪЖЕНИЯ

На основание чл. 44, ал. 1, т . 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 18, ал.1, т. 1 и т. 2 чл.80, т.2 и чл.81, ал.2 от Наредба №15 на ОбС Казанлък и   във връзка със Заповед  № 850 от 06.06.2019 год. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публич

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНКИ ИМОТ - ГАРАЖ, УЛ. ОРЕШАКА, ГР. КАЗАНЛЪК

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.18, ал.1, т.1, чл. 80 т.2 и чл.81, ал.2 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък в изпълнение на Решение №1097/27.06.2019г. на ОбС – Казанлък и  във връзка със Заповед №1155/23

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на зем. земя в с. Копринка

 На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.22, ал.1, чл. 80 т.2 и чл.81, ал.2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък във връзка със Заповед №1282//16.08.2019 год. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на пуб

Публичен търг за отдаване под наем на стоматологичен кабинет в с. Енина

  На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет Казанлък във връзка със Заповед № 233 / 20.02.2019 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отда

Конкурс за избор на регистриран одитор

  О Б Щ И Н А   К А З А Н Л Ъ К   О Б Я В А   В изпълнение на Решение № 976/28.02.2019г. на ОбС-Казанлък, Община Казанлък обявява конкурс за избор на регистриран одитор за заверка на: Годишния финансов отчет за 2
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378

"Балканинвест" ЕООД
0877431220