ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН “ДОЛИНАТА НА ТРАКИЙСКИТЕ ВЛАДЕТЕЛИ“ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

На основание чл.127 ал.1, т.6 от Закона за устройство на територията: РЕШЕНИЕ № 1239 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2015 г., Протокол № 60 Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМС

Общ устройствен план на община Казанлък

  Общ устройствен план на община Казанлък - детайл град Казанлък Обяснителна записка Общ устройствен план на община Казанлък Устройствени показатели  

Общ устройсвен план на град Казанлък

Частичното изменение на Общ устройствен план (ОУП) на град Казанлък с включване на части от землището на град Казанлък /изходите към град София, язовир "Копринка", град Стара Загора, град Шипка, с. Енина ,с. Бузовград и кв. "Минерални бани&qu
     
  • 1
  •  
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220