Местни избори 2023

Общ устройствен план на община Казанлък

  Общ устройствен план на община Казанлък - детайл град Казанлък Обяснителна записка Общ устройствен план на община Казанлък Устройствени показатели Изменение на Общ устройствен план на Община Казанлък

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН “ДОЛИНАТА НА ТРАКИЙСКИТЕ ВЛАДЕТЕЛИ“ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

На основание чл.127 ал.1, т.6 от Закона за устройство на територията: РЕШЕНИЕ № 1239 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2015 г., Протокол № 60 Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМС

Общ устройсвен план на град Казанлък

Частичното изменение на Общ устройствен план (ОУП) на град Казанлък с включване на части от землището на град Казанлък /изходите към град София, язовир "Копринка", град Стара Загора, град Шипка, с. Енина ,с. Бузовград и кв. "Минерални бани&qu
     
  • 1
  •  
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220