Устав на Младежки общински съвет


Участие в Национална младежка среща в Димитровград

От 10.10.2019 г. до 12.10.2019 г. в гр. Димитровград се проведе проект „Youth power“ по програма Еразъм +, с организатори Общински ученически парламент и ОП „Детски и младежки център“ – гр. Димитровград. Участници в проекта бях

Приложение I - Заявление за членство в Младежки общински съвет - Казанлък


Младежки общински съвет

Младежки общински съвет - Казанлък е неформална група от млади хора, обединени на доброволен принцип и свързани от желанието за развитие на младежта в община Казанлък. МОС функционира към общинската администрация, като представя и търси решение съвместно Об

Изпълняващи общинската политика в областта на младежта

  Младши експерт ,,Младежки дейности”   Община Казанлък   Тел: 0431/ 98 281   Мобилен: 0889 991 089   E-mail: p.zheleva@kazanlak.bg   Подготвя и осъществява мероприятия, св
     
  • 1
  •  
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220