Тарифа за определяне размера на таксите за водовземане от минерална вода на територията на община Казанлък


Разрешително Хотел Казанлък


Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане от минерални води


Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане от минерални води на “Зорница- 2001“ ООД


Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане от минерални води за Ердинч Доган


Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане от минерални води за “Палас“ ООД


Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане от минерални води на “Шипка“ ЕООД


Разрешително за водовземане от минерални води на “Зорница- 2001“ ООД


Заповед №РД - 543/15.07.2014г. на Министъра на околната среда и водите


Решение №04-01/08.08.2014г. за отнемане на Разрешително за ползване на минерални води


Решение №05-01/08.08.2014г. за отнемане на Разрешително за ползване на минерални води


Решение №06-01/08.08.2014г. за отнемане на Разрешително за ползване на минерални води


Разрешително за водовземане от минерална вода - находище “Овощник“

Разрешително №02/10.07.2013г. за водовземане от минерална вода на "ХИГИЕННИ И БИТОВИ УСЛУГИ" ЕООД

Разрешително за водовземане от минерална вода - находище “Овощник“

Разрешително №03/11.07.2013г. за водовземане от минерална вода на "КИНГС ВАЛЕЙ" ЕООД
     
  • 1
  •  
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220