Съобщение за публично ябявяване за издаване на разрешително за ползване на микроязовир в землището на с. Копринка


Заповед за забрана за паша в горски територии държавна собственост на селскостопански животни през 2020г. съгласно списък на землища


Заповед за забрана за паша в горски територии държавна собственост на селскостопански животни през 2020г. съгласно списък на землища


Заповед за забрана за паша в горски територии държавна собственост на селскостопански животни през 2020г. съгласно списък на землища


Заповед 233/19.02.2020г. за отдаване под наем на бели петна общинска собственост за стопанската 2019-2020

З А П О В Е Д   №……233…   гр. Казанлък, ……19.02..2020 г.   На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с  чл. 37 в, ал. 10 и чл. 24 а, ал. 6, т.3  от Закона за собствено

Заповед 232/19.02.2020г. за отдаване под наем на пътища и канали общинска собственост за стопанската 2019-2020

  З А П О В Е Д №…232  гр. Казанлък, …19.02.2020г.   На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с  чл. 37 в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи  Р Е Ш

Съобщение за инвестиционно предложение от “Балканпак“ ООД и “Елзем България“ ООД


Обява за инвестиционно предложение от “СЪМЪР ПРОПЪРТИ“ ЕООД


Обявление за инвестиционно предложение от Ердинч Доган


ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ “АРСЕНАЛ“ АД


Обява за инвестиционно предложение от “Богдан мебел“


уведомление от „БИ СИ АЙ Черганово“ ЕООД, гр. Казанлък, относно инвестиционно предложение: „Нова кабелна линия 20 kV

О Б Я В Л Е Н И Е     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда   Община Казанлък уведомява всички заинтересовани лица за получено уведомление от

уведомление от „Арсенал“ АД, гр. Казанлък, относно инвестиционни предложения: „Изграждане на нова технологична линия за обезводняване на барутни маси

О Б Я В Л Е Н И Е     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда   Община Казанлък уведомява всички заинтересовани лица за получено уведомление от

уведомление от „Арсенал“ АД, гр. Казанлък, относно инвестиционно предложение: „Монтиране на цистерна от стомана с вместимост 60 м³

О Б Я В Л Е Н И Е     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда   Община Казанлък уведомява всички заинтересовани лица за получено уведомление от

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ “ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“


Списък със свободни пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд 2017-2018 г.


Обявление за инвестиционно предложение от “Арсенал“ ООД

О Б Я В Л Е Н И Е     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда   Община Казанлък уведомява всички заинтересовани лица за получено уведомление от

Уведомление за инвестиционно предложение от “Тонзос“ АД

О Б Я В Л Е Н И Е     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда   Община Казанлък уведомява всички заинтересовани лица за получено уведомление от

Обява за инвестиционно предложение от “Софарма“ АД


Инвестиционно предложение – „Изработване на ПУП-парцеларен план

На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда   Община Казанлък уведомява населението на община Казанлък за получено уведомление от Стойчо Пеев Едрев от гр.  Казанлък ул.&ldquo
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220