ОТДЕЛ "КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ"

Бул. "Розова долина" N:6

E-mail: ct.kz@kazanlak.bg; culture@kazanlak.bg

 

Ваня Пашова
Главен експерт "Култура и Туризъм"

Ул. "Розова долина" 6
0884100880

municipality@kazanlak.bg
ct.kz@kazanlak.bg
culture@kazanlak.bg

Сия Атанасова
Старши експерт "Международни отношения"
Ул. "Розова долина" 6
0885774545

municipality@kazanlak.bg
ct.kz@kazanlak.bg
Деница Иванчева
Стaрши експерт "Култура и Туризъм"
Културно-информационен център на ул. "Искра" 4
0884100879           
culture@kazanlak.bg
k.sabitia@abv.bg   
Нина Хинова
Старши експерт "Култура и Туризъм"
Ул. "Розова долина" 6
0884100882

culture.tourism.kz@abv.bg
Иванина Йолевска
Младши експерт "Култура и Туризъм"
Ул. "Розова долина" 6
0885771464
Андрей Атанасов
Озвучител
0898420974
Петя Минчева
Младши експерт "Счетоводство-култура"
0431/99547
0884100870
Недялка Цветкова
Старши експерт "Счетоводство-култура”
0431/99547
0885221125
Минка Иванова
Специалист „Счетоводство-култура”
0431/99547

 

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378

"Балканинвест" ЕООД
0877431220