ОТДЕЛ "КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ"

Бул. "Розова долина" N:6

E-mail: ct.kz@kazanlak.bg; culture@kazanlak.bg

 

Деница Иванчева
Главен експерт
"КН, КИ и КК"
0884/100879
0431/99546
d.ivancheva@kazanlak.bg
ct.kz@kazanlak.bg
culture@kazanlak.bg
Сия Атанасова
Ст. eксперт "Туризъм, реклама и категоризации"
0885/774545
0431/99546
s.atanasova@kazanlak.bg
tourism@kazanlak.bg
Стела Радованова
Ст. eксперт "Реклама и дизайн в културата
0884/100882
0431/99546
s.radovanova@kazanlak.bg
international.relations@kazanlak.bg
Иванина Йолевска
Главен експерт "Международно сътрудничество и протокол"
0885/771464
0431/98352
i.yolevska@kazanlak.bg
international.relations@kazanlak.bg
Недялка Цветкова
Старши счетоводител "Култура"
0885/221125
0431/99547
Петя Минчева
Ст. eксперт " Счетоводство  култура"
0884/100870
0431/99547
Минка Иванова
Специалист "Култура"

0431/99547

Цветан Попов
Озвучител
0888/181124

 

публ. на 28.06.2012 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220