Дом “Петко Стайнов“

Музейната експозиция уредена в две помещения на етажа на Дома: зали 1 и 2., представя жизнения път на композитора, симфоничното и хоровото му творчество, академичната и музикално-обществената му дейност, публицистиката му, връзките с родния край, националното признание, на което се е радвал и радва.

Експонирани са оригинали и факсимилета на оригинали и печатни издания на пар-титури на голяма част от творбите на Петко Стайнов, разнообразни фотоматериали и документи, отзиви в българския и чуждестранния печат за произведенията му, концертни програми и афиши, негови статии и публикации, лични вещи, ордени и медали, с които е удостояван.

научи повече...

Благодарение на използваните компютърни технологии, експозицията представя материали и документи не само от фонда на Историческия музей "Искра", но и от фондовете на Централния научен архив и на Института за изкуствознание на Българската академия на науките, Централния държавен архив, Съюза на българските композитори, Държавната музикална академия "Панчо Владигеров", Софийската филхармония и редица други, осигурени от фондация "Петко Груев Стайнов".

Officially opened on 1 June 2002 the museum contains: a constant museum exposition “Petko Staynov” which is located in two premises and includes 15 modules, a musical saloon and a study, in which one can find an electronic archive containing documents and materials of the composer. The exhibits are part of the Petko Staynov Fund in the ‘Iskra’ historical museum which was established in the beginning of the 80s of the XX century. The initiative of Foundation “Petko Gruev Staynov” to found a “Petko Staynov” House and the computer images of documents from various archive sources created the opportunity to create a complete, interesting exposition visited by hundreds of Bulgarians and foreigners.

During the first decade of its existence the “Petko Staynov” House has turned into one of the authoritative cultural centers of Kazanlak, into a lively musical nest that diversifies and enriches the spiritual pulsation of our town with songs and sounds. So far in the Musical saloon of the House, in which one can find the composer’s first piano, over 50 musicians have held concerts. Contacts and work with talented young people from Kazanlak and throughout the country are very important for the “Petko Staynov” House. This cultural policy created many contacts and friendships with a number of cultural and musical institutes: The “Emanuil Manolov” Arts School at the “Iskra-1860” community center and the musical classes of the “Ekzarh Antim I” high school – Kazanlak, The National Musical Academy “Pancho Vladigerov” – Sofia, the Academy for Musical, Dance and Fine Arts – Plovdiv, The National School for Musical and Stage Arts “Hristina Morfova” – Stara Zagora and many others.

The “Petko Staynov” House is also related to one of the important cultural events of local and national importance in the Kazanlak Municipality – the “Petko Staynov” musical festival which is held annually in the beginning of December in close proximity to the composer’s birth date.

Recently, the Chairman of “Petko Gruev Staynov” Foundation – architect Stefan Staynov, donated the “Petko Staynov” House to Kazanlak and the Museum of History “Iskra”, so that it remains a working cultural institute. This act is a convincing example of our pursuit for developing and storing the identity of the long-lived and rich Bulgarian culture.

публ. на 29.06.2012 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220