Местни избори 2023

Заповед РД 11-2264/19.10.2022г на изпълнителния директор на БАБХ за възникнало вторично огнище на Африканска чума при свинете и диви свине


Заповед на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Стара Загора във връзка с чл.34в ал4 от ЗСПЗЗ


Заповед по чл. 37 в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Ясеново, с начин на трайно ползване “трайни насаждения“ 2022/2023 г.


Заповед по чл. 37 в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на гр. Казанлък с начин на трайно ползване „ниви“ - 2022/2023 г.


Заповед по чл. 37 в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на гр. Шипка - 2022/2023 г.


Заповед по чл. 37 в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Кънчево - 2022/2023 г.


Заповед по чл. 37 в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Шейново, с начин на трайно ползване „трайни насаждения“ - 2022/2023 г.


Заповед по чл. 37 в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Горно Изворово - 2022/2023 г.


Заповед по чл. 37 в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Шейново с начин на трайно ползване „ниви“ - 2022/2023 г.


Заповед по чл. 37 в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Голямо Дряново с начин на трайно ползване “трайни насаждения“ - 2022/2023 г.


Заповед по чл. 37 в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Голямо Дряново с начин на трайно ползване “ниви“ - 2022/2023 г.


Заповед по чл. 37 в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Розово, с начин на трайно ползване “ниви“ - 2022/2023 г.


Заповед по чл. 37 в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Енина - 2022/2023 г.


Заповед по чл. 37 в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Ръжена - 2022/2023 г.


Заповед по чл. 37 в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Дунавци - 2022/2023 г.


Заповед по чл. 37 в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Овощник - 2022/2023 г.


Заповед по чл. 37 в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на гр. Крън - 2022/2023 г.


Заповед по чл. 37 в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Долно Изворово - 2022/2023 г.


Заповед по чл. 37 в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Черганово - 2022/2023 г.


Заповед по чл. 37 в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Копринка - 2022/2023 г.


Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220