Заповед полски пътища за стопанската 2021-2022 г.- Ръжена


Заповед полски пътища за стопанската 2021-2022 г.- Копринка


Заповед по чл. 37 в, ал. 4 от ЗСПЗЗ- Шейново 2021-2022 г.


Заповед по чл. 37 в, ал. 4 от ЗСПЗЗ- Ясеново 2021-2022 г.


Заповед по чл. 37 в, ал. 4 от ЗСПЗЗ- Розово 2021-2022 г.


Заповед по чл. 37 в, ал. 4 от ЗСПЗЗ- Ръжена 2021-2022 г.


Заповед по чл. 37 в, ал. 4 от ЗСПЗЗ- Овощник 2021-2022 г.


Заповед по чл. 37 в, ал. 4 от ЗСПЗЗ- Крън 2021-2022 г.


Заповед по чл. 37 в, ал. 4 от ЗСПЗЗ- Копринка 2021-2022 г.


Заповед по чл. 37 в, ал. 4 от ЗСПЗЗ- трайни насаждения Казанлък 2021-2022 г.


Заповед по чл. 37 в, ал. 4 от ЗСПЗЗ- земеделски земи Казанлък 2021-2022 г.


Заповед по чл. 37 в, ал. 4 от ЗСПЗЗ- Кънчево 2021-2022 г.


Заповед по чл. 37 в, ал. 4 от ЗСПЗЗ- Горно Изворово 2021-2022 г.


Заповед по чл. 37 в, ал. 4 от ЗСПЗЗ- Голямо Дряново 2021-2022 г.


Заповед по чл. 37 в, ал. 4 от ЗСПЗЗ- Енина 2021-2022 г.


Заповед по чл. 37 в, ал. 4 от ЗСПЗЗ- Дунавци 2021-2022 г.


Заповед по чл. 37 в, ал. 4 от ЗСПЗЗ- земеделски земи Долно Изворово 2021-2022 г.


Заповед по чл. 37 в, ал. 4 от ЗСПЗЗ- трайни насаждения Долно Изворово 2021-2022 г.


Заповед по чл. 37 в, ал. 4 от ЗСПЗЗ- Черганово 2021-2022 г.


Заповед по чл. 37 в, ал. 4 от ЗСПЗЗ- Бузовград 2021-2022 г.


Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220