График за изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии


ОБЯВЛЕНИЕ, ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТЪРГ, ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 717“Ж“, АЛ.2 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН


Съобщение до Синдикален регионален съюз - Казанлък

СЪОБЩЕНИЕ ДО СИНДИКАЛЕН РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ – КАЗАНЛЪК, Председателя на СС „Подкрепа“ Членове на СС „Подкрепа“                 &nb

Протокол № 304 от 22.11.2023 г. за обществено порицание на Районен съд


Информация за заинтересованата общественост, съгласно изискванията на чл. 116д, ал. 1 от ЗООС на фирма „Софарма“ АД, Казанлък

Уважаеми дами и господа! „Софарма“ АД е предприятие за производство на лекарствени форми по защитени международни стандарти. Предприятието разполага с производствена база, която се състои от няколко завода. Един от тях е „Завод за твър

ОБЯВЛЕНИЕ за подаване на документи за Oбществен посредник

Критерии

ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ИНВИТРО ПРОЦЕДУРИ

  На основание Правилник за финансиране на процедури "Ин витро" на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Казанлък приет с Решение № 817/28.11.2013 г. на Общински съвет - Казанлък

Съгласно чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС

Инвестиционното предложениe изграждане на обект: Пътно кръстовище/Пътен възел на път 1-6 „София -Бургас“ при КМ 312+000 , Етап 2: Реконструкция на ул.“Изгрев“ и нов мост на р. Стара река“, Община Казанлък, Област Стара Загора&n

Изграждане на животновъден комплекс в поземлен имот с идентификатор 80532.8.74, местност „Черешите“, в землището на с. Черганово,


Проект за санитарно-охранителна зона (СЗО) около КЕИ „Копаците“

Разположен в землището на гр. Шипка , общ. Казанлък , обл. Стара Загора, за питейно-битово водоснабдяване на хотел „Орлово гнездо“ е възложител „Капрони“ АД гр.

Протокол № 16 от 16.01.2024 г. за обществено порицание на Районен съд


Общински съвет обявява избор на членове на Временната комисия за подбор на кандидати за Обществен посредник

Общински съвет обявява избор на членове на Временната комисия за подбор на кандидати за Обществен посредник

Протокол № 337 от 18.12.2023 г. на Районен съд


Публично обявление

Съгласно чл.62а, ал.3 от Закона за водите, за откриване процедура за издаване на  разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни  съоръжения-КЕИ в ПИ в  II-204, кв.26 по плана на с. Горно Изворово, община Казанлък,

Издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуваащи водовземни –КЕИ в ПИ II-204 кв. 26 по плана на с. Горно Изворово


Публично обявление

Съгласно чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за ОВОС, искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение, което ще се реализира на площадка на завод 3, поземлен имот с с идент

Инвестиционно предложение съгласно чл. 4, ал.2 от Наредбата за ОВОС

Инвестиционното предложение: „Изграждане на нов Обект 33А за изпълнение на технологична операция продухване на пироксилинови барути и изграждане нов обект 159 А с технологична линия за производство на заряди за артилерийски изстрели“ на площадка
     
  • 1
  •  

Обяви, съобщения, конкурси

Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220