Временна организация на движение на бул. „ 23-ти Пехотен Шипченски Полк“ в гр. Казанлък.

  О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К   ЗАПОВЕД   № 1744./01.10.2021 г.   гр. Казанлък       На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

ЗАПОВЕД за временна организация по безопасност на движението на ул. „ Христо Ботев“ за периода от 11.10.2021г. до 15.10.2021г.

О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К   ЗАПОВЕД   № 1768/07.10.2021 г.   гр. Казанлък       На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, ал. 3

ЗАПОВЕД за временна организация по безопасност на движението на ул. „ Любомир Кабакчиев “

    О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К   ЗАПОВЕД   № 1743/01.10.2021 г.   гр. Казанлък       На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната админ

Инвестиционно предложение за (ИП) „ Изграждане на шест броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 27499.181.4, 27499.181.55, 27499.181.72 землище на с. Енина


Съобщения до Цветан Димитров относно получаване на заповед за участие в търг


ЗАПОВЕД за временна организация по безопасност на движението на ул. „ Христо Ботев“ до 20.10.2021г.


Заповед 1704/27.9.2021 временна организация на движение по ул. Любомир Кабакчиев

О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К   ЗАПОВЕД   № 1704/ 27.09.2021 г.   гр. Казанлък       На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, ал.

ЗАПОВЕД за временна организация по безопасност на движението на ул. „ Христо Ботев“

  О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К   ЗАПОВЕД   № 1703/27.09.2021 г.   гр. Казанлък       На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, ч

Уведомително/придружително писмо с №194-Н-3176-1#26/15.06.21г., адресирано до „БИЛ ТРАНС“ООД, както и заповед№997/15.06.21г на kмета по чл.73, ал.3 от ЗКН, която е приложение към писмото, съответно и двете касаещи НКЦ „Старата турска баня/ХАМАМА/“

Уведомително/ придружително писмо Заповед № 997/15.06.2021г

ЗАПОВЕД за ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО МЕЖДУ СЕЛАТА ГОЛЯМО ДРЯНОВО И ДУНАВЦИ


Заповед за временна организация на движението в едната лента на платното за движение между населени места с. Розово и с. Ръжена на автомобилен път SZR 1068

  Заповед за временна организация на движението в едната лента на платното за движение между населени места с. Розово и с. Ръжена на автомобилен път SZR 1068  от 20.09.2021г. до 24.09.2021г. ( включително)  от 08:00 часа до 16.00 часа.

ЗАПОВЕД за временна забрана за обществено ползване на бул. “ Розова долина“ на 04.09.2021г. ( събота) от 10:00ч. до 15:30ч

  О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К ЗАПОВЕД № 1752/ 02.09.2021 г.  гр. Казанлък      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, ал. 3 от Закона за пътища

Заповед за временна организация на движението по ул. „ Христо Ботев“ в участъка от кръстовището на ул. „ Христо Ботев“ и ул. „ Мазалат“ до кръстовището на ул. „ Христо Ботев“ и бул. „ 23-ти Пехотен Шипченски Полк“ затворено в посока юг- север (източно п

О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К   ЗАПОВЕД   № 1690/23.09.2021 г.   гр. Казанлък       На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, ал. 3

Заповед за временна организация на движението на МПС през прелеза само в едната лента на платното за движение в обсега на железопътен прелез на жп км. 212+510 в района на гара Черганово по 3-та жп линия

О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К   ЗАПОВЕД   № 1689/23.09.2021 г.   гр. Казанлък       На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, ал. 3

Заповед за временна организация на движението на МПС през прелеза само в едната лента на платното за движение в обсега на железопътен прелез на жп км. 212+510 в района на гара Черганово по 3-та жп линия

О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К   ЗАПОВЕД   № 1689/23.09.2021 г.   гр. Казанлък       На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, ал. 3

С Ъ О Б Щ Е Н И Е до Садийе Текер, на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК за издадена заповед № 997/15.06.2021г. по чл. 73, ал. 3 от ЗКН, за НКЦ „Старата турска баня /ХАМАМА/“ (сграда с ид. 35167.502.3843.3 и сграда 35167.502.38743.2 по КККР на гр. Казанлък)


Заповед 829/21.05.2021г. във връзка със Закона за маслодайната роза


ЗАПОВЕД за временна организация по безопасност на движението на ул. „ Хан Аспарух“ от 01.09.2021г

    ЗАПОВЕД № 1556./ 31.08.2021 г. гр. Казанлък На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, ал. 3 от Закона за пътищата и  Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организ

Решение № 256/17.02.2021 г. на Общинската избирателна комисия за предсрочно прекратяване пълномощията на Кмета на кметство Копринка, общ. Казанлък, ведно с Решение № 80/05.03.2021 г. по Адм. дело № 752/2021 г. по описа на АС - Стара Загора и Решение № 888

Изтегли

Затворят за движение на МПС-та бул. „ 23-ти Пехотен Шипченски Полк “, бул. „ Княз Александър Батенберг”, бул. „ Розова долина“, ул. „Пейо Яворов“ в гр. Казанлък от от 6:30ч. до 14:30ч. на 06.06.2021г.

О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К ЗАПОВЕД № 911/ 04.06.2021 г. гр. Казанлък На основание чл. 44, ал. 2 и чл.44, ал.1, т.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с цел осигуряване на обществения ред и недопускане
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220