Протокол от комисия по чл.99б от ЗГР


Oткриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения- един тръбен кладенец изграден на територията на ПИ с идентификатор 40292.100.25 по КККР землище на гр. Крън община Казанлък


Заповед за зоните за платено кратковременно паркиране

О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К     ЗАПОВЕД   №…2295   гр. Казанлък17.12.2021 г.        На основание чл.44, ал.2 от Закон за местно самоуправление и местна администрац

Информация по споразумения за стопанската 2021/2021 г.


Заповед зюа ВОБД за 05.11.2021г. ул. Христо Ботев до ул. Мазалат затворено

О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К   ЗАПОВЕД   № 2005/ 03.11.2021 г.   гр. Казанлък     На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, ал. 3 от Закона

Заповед за ВОБД ул. Христо Ботев до ул. Хах Крум за 04.11.2021г..docx

  О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К   ЗАПОВЕД   № 2006/ 03.11.2021 г.   гр. Казанлък     На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, ал.

Заповед за гара БДЖ с. Дунавци

  О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К   ЗАПОВЕД   № 2144/22.11.2021 г.   гр. Казанлък       На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, ч

Въвеждане на временна организация за безопасност на движението по бул. „ Освобождение“ в гр. Казанлък. от 16.11.2021г. до 17.11.2021г.

ЗАПОВЕД   № 2084/15.11.2021 г.   гр. Казанлък     На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, ал. 3 от Закона за пътищата и във връзка  с писмо с вх. № 68

Проект на преписка за СЗО землище на с. Ръжена до 05.12.2021г.

Преписка за проект за санитарно-охранителна зона (СЗО) около 11 броя ШК от ВГ „Ръжена“ за питейно-битово  водоснабдяване на град Стара Загора  и селата Черганова, Кънчево и Ръжена, община Казанлък , област Стара Загора и град Мъглиж и

Заповед за временна организация и безопасност на движението на бул. „ Никола Петков“, в участъка след кръстовището на бул. „ Княз Александър Батенберг“ и бул. „Никола Петков“ 8.12-до 10.12.2021г

О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К   ЗАПОВЕД   № 2219/7.12.2021 г.   гр. Казанлък     На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, ал. 3 от Закона з

Временна организация и безопасност на движението само в едната лента на платното за движение на МПС на общински път SZR 1064 с. Енина – гр. Казанлък затворен от източната страна на терена на „Институт по розата“ до автомивка Тексако

О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К   ЗАПОВЕД   № 2261/10.12.2021 г.   гр. Казанлък         На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Временна организация и безопасност на движението на бул. Никола Петков, в участъка след кръстовището на бул.Княз Александър Батенберг и бул.Никола Петков (Лидл) до кръстовището на бул. „ Никола Петков“ и ул. „ Козлодуй“ затворено в посока север-юг

О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К   ЗАПОВЕД   № 2262/10.12.2021 г.   гр. Казанлък     На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, ал. 3 от Закона

ЗАПОВЕД НА ОДОБРЯВАНЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО на територията на гр. Казанлък

  ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗАПОВЕД № 2399/23.12.2021 г.       На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 15 от Наредба 1 от 17 януари 2001г. за организиране на движението по пътищата на Министерство на регионалното развитие

Заповед за прекратяване на наемно правоотношение със Сали Сюлейман


Заповед за временна организация и безопасност на движението само в едната лента на платното за движение на МПС на общински път SZR 1064 с. Енина

  О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К   ЗАПОВЕД   № 2245/9.12.2021 г.   гр. Казанлък     На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, ал. 3

Изграждане на шест броя жилищни сгради“ в поземлени имоти с идентификатори 27499.181.4, 27499.181.55 и 27499.181.72 землище с. Енина, Община Казанлък


Заповед за временна организация на движение на бул.23-ти Пехотен Шипченски полк, в участъка след кръстовището на ул.Акад. П.Стайнов и бул.23 ПШП до кръстовището на ул.Х.Ботев и бул.23 ПШП затворен на 23.10.2021г от 9 до 15 часа

  О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К   ЗАПОВЕД   № 1860/ 20.10.2021 г.   гр. Казанлък       На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Временна организация за безопасност на движението от кръстовището на ул. „Христо Ботев“ с бул.„23-ти Пехотен Шипченски полк“ до кръстовището на ул.„Христо Ботев“ и ул.„Георги Бенковски“ в посока юг - север


ЗАПОВЕД за временна организация по безопасност на движението на ул. „ Христо Ботев“ за периода от 11.10.2021г. до 15.10.2021г.

О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К   ЗАПОВЕД   № 1768/07.10.2021 г.   гр. Казанлък       На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, ал. 3

Временна организация на движение на бул. „ 23-ти Пехотен Шипченски Полк“ в гр. Казанлък.

  О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К   ЗАПОВЕД   № 1744./01.10.2021 г.   гр. Казанлък       На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220