Местни избори 2023

НЕЗАКОННО СТРОИТЕЛСТОВО

Констативен протокол и Уведомително писмо до г-жа Рада минчева Ахмади и г-н Минчо Пенев Курумилев относно строеж"Обект на КОО-разрешение на съществуващо кафе-аперетив", находящ се на УПИ I с аднинистративен адрес ул. 'Тонзос" 5

Важна информация за граждани и клиенти(инвеститори)

    Въвежда се следното приемно време за консултации на гражданите с експертите и специалистите от дирекция УТТ: вторник от 11.00 до 13.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа петък от 11.00 до 13.00 часа и от 14.00 до 1

Констативен акт от извършена проверка на обект пред имот 5949, кв.188 по плана на гр. Казанлък, пл. “Севтополис“ 7


Запоред за изземване на имот общинска собственост УПИ I, кв.206 гр. Казанлък


Демонтиране на обект “Поставяемо съоръжение за търговска дейност“, ул. “Севтополис“ 7


КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ- проверка на обект: „Паянтови гаражи – 2 бр.“, поставени в УПИ XVII-за трафопост, квартал 52, по плана на гр. Казанлък, ул.“Бр. Бъкстон“

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ Днес, 10.07.2015 г., длъжностни лица от Община Казанлък в състав: инж. Диана Георгиева Радкова – ст. експерт „РВЕ“; стр. техн. Иван Вълчев Иванов – гл. спец. „КР и АСК“ извърши

Заповед метална гаражна клетка


     
  • 1
  •  
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220