Местни избори 2023

ПУП-парцеларен план за обект: “Обходен път на гр. Казанлък, свързващ път I-5 и I-6, засягащ землищата гр. Крън, с. Енина, гр. Казанлък и с. Копринка““

Строителна забрана с регистър на засегнатите имоти Ситуация на западен обход на гр. Казанлък

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКИЦА С ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ В КВ.180 ПО ПЛАНА ГРАД КАЗАНЛЪК

ДО КРАСИМИРА ДРАГАНОВА КОСТАДИНОВА УЛ. “АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” №26а ГР. КАЗАНЛЪК                           &nb

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКИЦА С ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ В КВ.180 ПО ПЛАНА ГРАД КАЗАНЛЪК

ДО СТЕФАНКА МИХАЙЛОВА МОРТЕВА УЛ. “МАРИЦА” №29, ВХ.А, ЕТ.8, АП. 22 ГР. КАЗАНЛЪК                           &

..


Заповед за одобряване на ПУП - гр. Казанлък ПИ №35167.260.346 “Старите лозя“


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН,ИЗГРАЖДАНЕ НА ОПТИЧНА КАБЕЛНА МРЕЖА гр. Казанлък – с. Енина – гр. Крън – с. Хаджидимитрово – с. Шейново – отклонение за гр. Шипка – с. Ясеново – с. Голямо Дряново

на основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията : РЕШЕНИЕ № 16 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 16.12.2015 г., Протокол № 3 Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т.11 от

Обявление за изработен проект на ПЗ и РУП , кв. 30, гр. Казанлък


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ,ПЛАН СХЕМИ ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ОВОЩНИК

на основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията : РЕШЕНИЕ № 41 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 16.12.2015 г., Протокол № 3 Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ,ПЛАН СХЕМИ ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ЕНИНА

на основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията : РЕШЕНИЕ № 45 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 16.12.2015 г., Протокол № 3 Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ,ПЛАН СХЕМИ ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД КАЗАНЛЪК

на основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията : РЕШЕНИЕ № 1447 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.09.2015 г., Протокол № 70 Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ,ПЛАН СХЕМИ В МЕСТНОСТТА “СТАРИТЕ ЛОЗЯ“ ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД КАЗАНЛЪК

на основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията : РЕШЕНИЕ № 1424 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.09.2015 г., Протокол № 70 Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 о

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ,ПЛАН СХЕМИ ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД ШИПКА

на основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията : РЕШЕНИЕ № 1448 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.09.2015 г., Протокол № 70 Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ОПТИЧНА КАБЕЛНА МРЕЖА БУЗОВГРАД-ГОРНО ЧЕРКОВИЩЕ

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията : РЕШЕНИЕ № 1417 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.09.2015 г., Протокол № 70 Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКИЦА С ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ В КВ.258 ПО ПЛАНА ГРАД КАЗАНЛЪК

ДО ПЕТЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА УЛ. „ УЗАНА“ № 9 ГРАД КАЗАНЛЪК Относно:  Издадена скица с виза за проектиране на „ГАРАЖ СЪС СКЛАД“ УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИМИТРОВА,     &nbs

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД КАЗАНЛЪК

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията : РЕШЕНИЕ № 1376 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 09.07.2015 г., Протокол № 67 Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 1

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ,ПП В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО КОПРИНКА

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията : РЕШЕНИЕ № 1398 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 09.07.2015 г., Протокол № 67 Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ОВОЩНИК

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията : РЕШЕНИЕ № 1334 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64 Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 1

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ,ПП В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ЕНИНА

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията : РЕШЕНИЕ № 1344 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64 Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПП В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО БУЗОВГРАД

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията : РЕШЕНИЕ № 1335 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64 Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ,ПЛАН СХЕМА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД КАЗАНЛЪК,МЕСТНОСТ “СТАРИТЕ ЛОЗЯ“

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията : РЕШЕНИЕ № 1348 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64 Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМ
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220