Покана за представяне на оферта за изготвяне на тръжни документации за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП и ППЗОП във връзка с проект “Светът на траките“


Настаняване на търговци за Празника на розата

                                          

Конкурс за избор на регистриран одитор за заверка на: Годишния финансов отчет за 2017 г. на „Многопрофилна болница за активно лечение - д-р Христо Стамболски” ЕООД

О Б Щ И Н А   К А З А Н Л Ъ К   О Б Я В А   В изпълнение на Решение № 481/25.05.2017г. на ОбС-Казанлък, Община Казанлък обявява конкурс за избор на регистриран одитор за заверка на: Годишния финансов отчет за 2017 г. на &

Конкурс за избор на регистриран одитор за заверка на: Годишния финансов отчет за 2017 г. на МБАЛ “Д-р Христо Стамболски“

  О Б Я В А   В изпълнение на Решение №425/30.03.2017г. на ОбС-Казанлък, Община Казанлък обявява конкурс за избор на регистриран одитор за заверка на: Годишния финансов отчет за 2017 г. на „Многопрофилна болница за активно лечени
     
  • 1
  •  
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378

"Балканинвест" ЕООД
0877431220