Приемно време

Понеделник  13:00ч.- 17:00 ч.
Вторник 13:30ч. - 17:30 ч.
Сряда 11:30 ч. - 15:30 ч.
Четвъртък 10:00 ч.- 13:00 ч.
Петък 10:00 ч.-13:00 ч.

адрес : бул. "Александър Батенберг " 4, ет. 3
тел : 0431 98 340
e-mail : ombudsman_kazanlak@abv.bg

 

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Дарителска сметка
Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497

Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

За сигнали: 0431/98 357
За сигнали при нарушения в Отдел "Чистота и Екология": 0889720019