Художници

  Антон Антонов - живопис           Повече информация >>       Албена Венкова – приложно изкуство  Повече информация >>    

Сдружение на майсторите на художествени занаяти и приложни изкуства

  Сдружение на майсторите на художествени занаяти и приложни изкуства в Община Казанлък е създадено през 2005 година. В него членуват 43-ма майстори на традиционни занаяти, художници, иконописци, дизайнери, приложници и изящници работещи в района.

Съюз на българските художници

Съюзът на българските художници е българска организация, професионално сдружение на художници. СБХ е образуван през 1932 г. при обединяването на няколко дружества. Понастоящем в СБХ членуват 3000 художници и критици от всички творчески генерации. Председате

Браншово сдружение на фотографите


Асоциация за устойчив туризъм

АСУ - Казанлък е регистрирана през 2005 г. като "Сдружение за алтернативен туризъм" в община Казанлък. С решение 1588/30.05.07 г. на Окръжен съд гр. Ст. Загора сдружението е пререгистрирано в "Асоциация за устойчив туризъм - Казанлък", к

Съюз на лютиерите в България

Адрес: Седалище: гр.Казанлък бул. Батенберг 38/ вх.А/ ап.11 Контакти: Пламен Милчев 0877 334476                     Иван Станков 0898 452500 www.luthiersbg.com luthiersbg@abv.bg Управит
     
  • 1
  •  
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378