Протокол от Областна дирекция Земеделие за ПЛМ от ДПФ 2020 г.

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   Министерство на земеделието, храните и горите   Областна дирекция “Земеделие” гр. Стара Загора   П Р О Т О К О Л            &nbs

Протокол за разпределяне на общински пасища, мери и ливади- с. Ясеново


Протокол за разпределяне на общински пасища, мери и ливади- с. Шейново


Протокол за разпределяне на общински пасища, мери и ливади- гр. Шипка


Протокол за разпределяне на общински пасища, мери и ливади- с. Хаджидимитрово


Протокол за разпределяне на общински пасища, мери и ливади- с. Средногорово


Протокол за разпределяне на общински пасища, мери и ливади- с. Ръжена


Протокол за разпределяне на общински пасища, мери и ливади- с. Овощник


Протокол за разпределяне на общински пасища, мери и ливади- с. Кънчево


Протокол за разпределяне на общински пасища, мери и ливади- гр. Крън


Протокол за разпределяне на общински пасища, мери и ливади- гр. Казанлък


Протокол за разпределяне на общински пасища, мери и ливади- с. Енина


Протокол за разпределяне на общински пасища, мери и ливади- с. Долно Изворово


Протокол за разпределяне на общински пасища, мери и ливади- с. Голямо Дряново


Протокол за разпределяне на общински пасища, мери и ливади- с. Горно Черковище


Протокол за разпределяне на общински пасища, мери и ливади- с. Горно Изворово


Списък с пасища, мери и ливади по землища, за общо и индивидуално ползване за стопанската 2021- 2022 г.


Протокол за разпределяне на пасища, мери и ливади от държавен поземлен фонд от 30.06.2021 г.


Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади в землището на с. Горно Черковище 2021 г.


Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади в землището на с. Дунавци 2021 г.


Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220