Местни избори 2023

Пасища, мери и ливади 2022


Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади в землището на с. Дунавци 2023 г


Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади в землището на с. Шейново 2023 г


Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади в землището на с. Средногорово 2023 г


Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади в землището на с. Черганово 2023 г


Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади в землището на с. Енина 2023 г


Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади в землището на с. Ръжена 2023 г


Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади в землището на с. Горно Изворово 2023 г


Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади в землището на с. Шипка 2023 г


Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади в землището на с. Бузовград 2023 г


Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади в землището на с. Долно Изворово 2023 г


Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади в землището на с. Горно Черковище 2023 г


Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади в землището на с. Ясеново 2023 г


Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади в землището на с. Кънчево 2023 г


Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади в землището на с. Хаджидимитрово 2023 г.


Протокол за разпределяне на пасища, мери и ливади от държавен поземлен фонд от 30.06.2021 г.


Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади в землището на с. Ясеново 2021 г.


Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади в землището на с. Шипка 2021 г.


Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади в землището на с. Шейново 2021 г.


Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади в землището на с. Крън 2021 г.


Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220