РЕШЕНИЕ 99 ЗА ОТДАВАНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА 2020

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 37 и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  Р Е Ш И: 1. Определя пасищата, мерите и ливадите от Общински поземлен фонд за общо

Ред за отдаване на мери, пасища и ливади


Решение на ОбС - Казанлък № 1249/ 25.02.2015 г.

РЕШЕНИЕ № 1249 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2015 г., Протокол № 60 Относно: ОС_3493/09.02.2015-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на списък на пасища,

Протокол за разпределение на пасища и мери от Държавния поземлен фонд за 2019 г.


П Р О Т О К О Л ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩИНСКИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ ПО ЗЕМЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК - Горно Изворово, 2019 г.

Днес, 10.04.2019 г. на основание чл. 37и, ал. 6, от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), в изпълнение на Решение № 980/28.02.2019 г., на Общински съвет – Казанлък се проведе заседание на комисия, назначена със Запове

П Р О Т О К О Л ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩИНСКИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ ПО ЗЕМЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК - Казанлък, 2019г.

Днес, 13.05.2019 г. на основание чл. 37и, ал. 6, от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), в изпълнение на Решение № 980/28.02.2019 г., на Общински съвет – Казанлък се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 4

П Р О Т О К О Л ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩИНСКИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ ПО ЗЕМЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК - Долно Изворово, 2019 г.

Днес, 10.04.2019 г. на основание чл. 37и, ал.6, от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), в изпълнение на Решение № 980/28.02.2019 г., на Общински съвет – Казанлък се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 42

П Р О Т О К О Л ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩИНСКИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ ПО ЗЕМЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК -Енина, 2019 г.

Днес, 11.04.2019 г. на основание чл. 37и, ал. 6, от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), в изпълнение на Решение № 980/28.02.2019 г., на Общински съвет – Казанлък се проведе заседание на комисия, назначена със Запове

П Р О Т О К О Л ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩИНСКИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ ПО ЗЕМЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК - Голямо Дряново, 2019 г.

Днес, 12.04.2019 г. на основание чл. 37и, ал.6, от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), в изпълнение на Решение № 980/28.02.2019 г., на Общински съвет – Казанлък се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 42

П Р О Т О К О Л ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩИНСКИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ ПО ЗЕМЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК - Дунавци, 2019 г.

Днес, 11.04.2019 г. на основание чл. 37и, ал. 6, от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), в изпълнение на Решение № 980/28.02.2019 г., на Общински съвет – Казанлък се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 4

П Р О Т О К О Л ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩИНСКИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ ПО ЗЕМЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК - Шипка, 2019 г.

Днес, 11.04.2019 г. на основание чл. 37и, ал. 6, от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), в изпълнение на Решение № 980/28.02.2019 г., на Общински съвет – Казанлък се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 4

П Р О Т О К О Л ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩИНСКИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ ПО ЗЕМЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК - Крън, 2019г.

Днес, 12.04.2019 г. на основание чл. 37и, ал. 6, от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), в изпълнение на Решение № 980/28.02.2019 г., на Общински съвет – Казанлък се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 4

П Р О Т О К О Л ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩИНСКИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ ПО ЗЕМЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК - Горно Черковище, 2019 г.

Днес, 20.05.2019 г. на основание чл. 37и, ал.6, от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), в изпълнение на Решение № 980/28.02.2019 г., на Общински съвет – Казанлък се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 42

П Р О Т О К О Л ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩИНСКИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ ПО ЗЕМЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК - Ръжена, 2019 г.

Днес, 12.04.2019 г. на основание чл. 37и, ал. 6, от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), в изпълнение на Решение № 980/28.02.2019 г., на Общински съвет – Казанлък се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 4

П Р О Т О К О Л ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩИНСКИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ ПО ЗЕМЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК - Шейново, 2019 г.

Днес, 11.04.2019 г. на основание чл. 37и, ал. 6, от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), в изпълнение на Решение № 980/28.02.2019 г., на Общински съвет – Казанлък се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 4

П Р О Т О К О Л ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩИНСКИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ ПО ЗЕМЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК - Средногорово, 2019 г.

Днес, 10.04.2019 г. на основание чл. 37и, ал. 6, от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), в изпълнение на Решение № 980/28.02.2019 г., на Общински съвет – Казанлък се проведе заседание на комисия, назначена със Запове

П Р О Т О К О Л ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩИНСКИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ ПО ЗЕМЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК - Хаджидимитрово, 2019 г.

Днес, 13.05.2019 г. на основание чл. 37и, ал. 6, от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), в изпълнение на Решение № 980/28.02.2019 г., на Общински съвет – Казанлък се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 4

Протокол за разпределяне на пасища и мери за с. Горно Черковище 2017 г.


Протокол за разпределяне на пасища и мери за с. Долно Изворово 2017 г.


Протокол за разпределяне на пасища и мери за с. Дунавци 2017 г.


Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378

"Балканинвест" ЕООД
0877431220