МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

  Община Казанлък провежда последователна и целенасочена политика на подкрепа за младите хора и насърчаване на тяхното личностно и професионално развитие и подпомага реализацията на идеите, проектите и инициативите на младите хора, чрез финансов ин

СПОРТ

Община Казанлък разполага с 27 спортни обекти, от които 1 стадион, общинска собственост, 2 спортни зали (1 общинска и 1 частна), 4 спортни игрища, общинска собственост, колодрум, 41 спортни клубове. Общинският стадион се използва от различни спортни клубове

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

През последните 5 години Община Казанлък увеличи пакетът на социалните услуги от 7 бр. на 14 бр. Открити бяха нови социални услуги като: Център за обществена подкрепа, Център за социална рехабилитация и интеграция, Центрове за настаняване от семеен тип за д

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Извънболничната медицинска помощ се осигурява от диагностично- консултативни центрове, медико- диагностични лаборатории, индивидуални практики за първична и специализирана медицинска и дентална помощ, здравни

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ На територията на гр. Казанлък има 11 обединени детски заведения (ОДЗ) и 3 целодневни детски градини (ЦДГ), от които една държавна. № Детска  градина
     
  • 1
  •  
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220