Общински и държавни структури

-         Дирекция „Бюро по труда“ град Казанлък

Адрес: гр. Казанлък, бул. "Княз Ал. Батенберг" №4, ет.4

тел.     0431/ 62510;

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

 

-          Изнесено работно място Казанлък /ТД на НАП – Пловдив/

Адрес: гр. Казанлък, ул. „Княз. Ал. Батенберг” №4, ет. 5

Телефон: 0431/ 6 25 09

 

-          Дирекция „Социално подпомагане“ град Казанлък

Адрес: гр. Казанлък, бул. "Княз Ал. Батенберг" №4, ет.1

тел: 0431/ 6 20 16

e-mail: dsp-kazanluk@asp.government.bg

 

-         Общинска служба по земеделие Казанлък

Адрес: гр.Казанлък  бул.”Княз Александър Батенберг” №4 , ет.2,

тел: 0431/ 64221, 0431/ 62437, 0889395549, 0889397855

e-mail:.lpis_24kk@mail.bg

 

-          ТП Държавно горско стопанство „ Казанлък”

бул. гр. Казанлък, „Освобождение“ №19

тел.0431/ 6 47 76

e-mail: dgskazanluk@uidp-sliven.com

 

-          Институтът по розата и етеричномаслените култури – Казанлък, част от структурата

на Селскостопанска академия

Адрес: гр. Казанлък, бул. “ Освобождение” 49

Тел.: 0431/ 6 20 39

e-mail: iremk@mail.orbitel.bg

http://www.iremk.net

 

-          Гражданска Администрация и Административно Обслужване /ГРАО/

Адрес: гр. Казанлък бул. “Ал. Батенберг“ №4, партер

Тел. 0431/98346

 

-          Национален осигурителен институт (НОИ), Филиал гр. Казанлък

Адрес: гр. Казанлък, ул. "Сан Стефано" № 11

Факс: 0431/6-83-88

 

-          Районно управление „Полиция" – Казанлък

Адрес: гр. Казанлък, ул. „Д-р Стамболски“ №2

 тел. 0431 / 62343

 

-          Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" – Казанлък,

Адрес: гр. Казанлък, ул. „Старозагорска“ №22

деж.тел.:0431/62320,

е-mail: fire_kazanlak@mail.bg

 

-          Районен съд -Казанлък

Адрес: Казанлък, ул. „Отец Паисий Хилендарски” №16

Тел / факс 0431 6 38 34

e_mail: krs@kz-court.org,

http://www.kz-court.org/

 

-          Районна прокуратура-Казанлък

Адрес: гр. Казанлък, ул. „Отец Паисий Хилендарски“ №16, Съдебна палата, ет.3

e_mail: rp_kazanlak@sz.prb.bg

тел. 0431/6-27-37

 

-          Агенция по вписванията - Казанлък

Адрес: гр.Казанлък, ул. “Паисий Хилендарски” № 16, първи етаж, стая №5

тел. 0431/ 6 36 81

 

-       Митническо бюро/Обслужван транспорт: сухопътен

Адрес:гр. Казанлък, бул. "Розова долина" №53 п.к. 6100

тел. 0431/63 578        0431/62 049

e_mail:kazanlak@customs.bg

 

-          ВиК ЕООД - Стара Загора, Клиентски център Казанлък

Адрес: гр. Казанлък, ул. Свобода №1

Телефон: 0431/649 32

е_mail:klientikk@wik-stz.com

 

-          EVN Офис Казанлък

Адрес: гр. Казанлък, ул. "Александър Батенберг" №74

телефон: 0700 1 7777

е_mail: info@evn.bg

 

-          Център за специализация и професионална подготовка в гр. Казанлък при Академията на МВР

гр. Казанлък , Местност парк „Тюлбето“

Тел. 0431/63-669

e-mail:academy@mvr.bg

 

-          Военно формирование 22 180 – Казанлък, сухопътни войски

Адрес: гр. Казанлък, ул. „инж. Феликс Вожели” № 1

 

Полиция

РПУ Казанлък е най-голямото полицейско управление в областта (458 служители) и обслужва 103 508 граждани в пет общини - Казанлък, Мъглиж, Гурково, Николаево и Павел Баня, шест града – Казанлък, Павел баня, Мъглиж, Шипка, Гурково и Николаево и 57 села.

През 2015 г., в региона на общини Казанлък, Мъглиж, Гурково, Николаево и Павел Баня са регистрирани 509 леки и 135 тежки пътно - транспортни произшествия, при които са убити 18 и ранени 172 човека. В сравнение със същия период на миналата година, леките ПТП са с 82 броя повече, а тежките ПТП с 38 броя. Убитите при катастрофи са със 7 повече, а ранените са с 46 повече:

Табл.15. Разпределение на ПТП за РУ Казанлък по общини за 2015 г., спрямо 2014 г.

РПУ Казанлък

Леки ПТП

Тежки ПТП

Община

Брой

Разлика

Брой

Разлика

Убити

Разлика

Ранени

Разлика

Казанлък

339

56

83

25

5

-1

98

30

Мъглиж

68

12

17

2

4

3

30

6

Гурково

81

10

15

5

1

1

24

12

Николаево

4

1

3

1

0

-3

4

1

Павел Баня

17

3

17

5

8

7

16

-3

Общо

509

82

135

38

18

7

172

46

Източник:Областна дирекция на МВР - Стара Загора

За община Казанлък за 2015 г., спрямо предходната година, тежките ПТП са с 25 повече,  убитите са с 1 по-малко и ранените са с 30 повече.

Източник:Областна дирекция на МВР - Стара Загора

Според вината за допуснатите тежки ПТП и пострадалите при тях, основна отговорност носят водачите на превозни средства. По тяхна вина към края на 2015 г. са регистрирани 347 тежки ПТП с 45 убити и 427 ранени: За същия период през миналата година са регистрирани 278 тежки ПТП с 27 убити и 365 ранени.

На територията на общината има Център за специализация и професионална подготовка в гр. Казанлък при Академията на МВР и е разположен на 110 дка в местността „Тюлбето“, близо до емблематичната за Казанлък Тракийска гробница. Открит е на 1 октомври 1970 година като специализирано учебно заведение - филиал „Милиционерски курсове“ към ВСШ „Г. Димитров“. От 2000 година е в структурата на Академията на МВР.

Центърът разполага с административна сграда, 13 учебни зали, конферентна зала, закрит стрелбищен комплекс, спортна зала, футболно игрище, две баскетболни и волейболни площадки, хранителен блок, медицинска служба, фитнес и интернет клубове, и библиотека.

Основни организационни структурни звена на центъра: секция „Обща полицейска подготовка“; секция „Правна подготовка“; секция „Специализирана полицейска подготовка“; група „Логистика“.

Обучението се води в следните основни направления:първоначално професионално обучение; професионална специализация; актуализация на професионалната квалификация.

 

Пожарна

През 2014 г. официално е открита новата сграда на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“(РС ПБЗН) – Казанлък със. средствата в размер на 1,843 млн. лв., осигурени изцяло от бюджета на Министерството на вътрешните работи. Стара сграда в построена през 1936 година. До този момент по нея са извършвани само няколко козметични ремонта. Новопостроената сграда отговаря на всички европейски стандарти и е една от най-модерните на Балканския полуостров.

Пожарната обслужва общините Казанлък и Мъглиж с 31 населени места и близо 90 хил. души население. РС ПБЗН – Казанлък разполага с 6 автомобила за пожарогасене, осигуряващ автомобил, авто – стълба, високо проходим микробус, товарен автомобил  и- високо проходима малогабаритна техника. Съставът на РС ПБЗН - Казанлък влиза на  44 души.

През 2015 г. Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”- Казанлък е регистрирала 78 пожара мат. загуби, което е със 388 броя по-малко от предходната  година. Пожарите в сухи треви и отпадъци са 299 броя, с 125 повече от предходната година. През 2015 г. положителен ръст бележат осъществените помощни операции. Значително са намалели лъжливите сигнали, спрямо предходната година:

Табл.16. Статистика пожарна безопасност – бр.

Пожари

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Пожари с мат. загуби

630

466

78

Пожари без мат. загуби /в сухи треви и отпадъци/

402

174

299

Дежурства

3

6

5

Помощни операции

67

89

123

Лъжливи сигнали

54

99

49

Източник: Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”Казанлък

През разглеждания период, най- чести причини за пожари са късо съединение и небрежност при боравене с открит огън. Броят на пожарите поради късо съединение, както и общият брой на пожарите през 2015 г. е нараснал, спрямо предходните години:

Табл.17. Причини за пожари – бр.

Причини за пожари

2013г.

2014г.

2015 г.

Късо съединение

15

11

19

Неправилно ползване на отоплителни уреди

6

3

5

Неправилно ползване нагревателни уреди

4

4

1

Небрежност при боравене с открит огън

14

3

16

Техническа неизправност

8

5

4

Други

0

0

3

Източник: Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”Казанлък

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Дарителска сметка
Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

За сигнали и нередности безплатен горещ телефон:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378