Общински и държавни структури

-         Дирекция „Бюро по труда“ град Казанлък

Адрес: гр. Казанлък, бул. "Княз Ал. Батенберг" №4, ет.4

тел.     0431/ 62510;

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

 

-          Изнесено работно място Казанлък /ТД на НАП – Пловдив/

Адрес: гр. Казанлък, ул. „Княз. Ал. Батенберг” №4, ет. 5

Телефон: 0431/ 6 25 09

 

-          Дирекция „Социално подпомагане“ град Казанлък

Адрес: гр. Казанлък, бул. "Княз Ал. Батенберг" №4, ет.1

тел: 0431/ 6 20 16

e-mail: dsp-kazanluk@asp.government.bg

 

-         Общинска служба по земеделие Казанлък

Адрес: гр.Казанлък  бул.”Княз Александър Батенберг” №4 , ет.2,

тел: 0431/ 64221, 0431/ 62437, 0889395549, 0889397855

e-mail:.lpis_24kk@mail.bg

 

-          ТП Държавно горско стопанство „ Казанлък”

бул. гр. Казанлък, „Освобождение“ №19

тел.0431/ 6 47 76

e-mail: dgskazanluk@uidp-sliven.com

 

-          Институтът по розата и етеричномаслените култури – Казанлък, част от структурата

на Селскостопанска академия

Адрес: гр. Казанлък, бул. “ Освобождение” 49

Тел.: 0431/ 6 20 39

e-mail: iremk@mail.orbitel.bg

http://www.iremk.net

 

-          Гражданска Администрация и Административно Обслужване /ГРАО/

Адрес: гр. Казанлък бул. “Ал. Батенберг“ №4, партер

Тел. 0431/98346

 

-          Национален осигурителен институт (НОИ), Филиал гр. Казанлък

Адрес: гр. Казанлък, ул. "Сан Стефано" № 11

Факс: 0431/6-83-88

 

-          Районно управление „Полиция" – Казанлък

Адрес: гр. Казанлък, ул. „Д-р Стамболски“ №2

 тел. 0431 / 62343

 

-          Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" – Казанлък,

Адрес: гр. Казанлък, ул. „Старозагорска“ №22

деж.тел.:0431/62320,

е-mail: fire_kazanlak@mail.bg

 

-          Районен съд -Казанлък

Адрес: Казанлък, ул. „Отец Паисий Хилендарски” №16

Тел / факс 0431 6 38 34

e_mail: krs@kz-court.org,

http://www.kz-court.org/

 

-          Районна прокуратура-Казанлък

Адрес: гр. Казанлък, ул. „Отец Паисий Хилендарски“ №16, Съдебна палата, ет.3

e_mail: rp_kazanlak@sz.prb.bg

тел. 0431/6-27-37

 

-          Агенция по вписванията - Казанлък

Адрес: гр.Казанлък, ул. “Паисий Хилендарски” № 16, първи етаж, стая №5

тел. 0431/ 6 36 81

 

-       Митническо бюро/Обслужван транспорт: сухопътен

Адрес:гр. Казанлък, бул. "Розова долина" №53 п.к. 6100

тел. 0431/63 578        0431/62 049

e_mail:kazanlak@customs.bg

 

-          ВиК ЕООД - Стара Загора, Клиентски център Казанлък

Адрес: гр. Казанлък, ул. Свобода №1

Телефон: 0431/649 32

е_mail: klientikk@wik-stz.com 

 

-          EVN Офис Казанлък

Адрес: гр. Казанлък, ул. "Александър Батенберг" №74

телефон: 0700 1 7777

е_mail: info@evn.bg

 

-          Център за специализация и професионална подготовка в гр. Казанлък при Академията на МВР

гр. Казанлък , Местност парк „Тюлбето“

Тел. 0431/63-669

e-mail:academy@mvr.bg

 

-          Военно формирование 22 180 – Казанлък, сухопътни войски

Адрес: гр. Казанлък, ул. „инж. Феликс Вожели” № 1

 

Полиция

РПУ Казанлък е най-голямото полицейско управление в областта (458 служители) и обслужва 103 508 граждани в пет общини - Казанлък, Мъглиж, Гурково, Николаево и Павел Баня, шест града – Казанлък, Павел баня, Мъглиж, Шипка, Гурково и Николаево и 57 села.

Пожарна

През 2014 г. официално е открита новата сграда на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“(РС ПБЗН) – Казанлък със. средствата в размер на 1,843 млн. лв., осигурени изцяло от бюджета на Министерството на вътрешните работи. Стара сграда в построена през 1936 година. До този момент по нея са извършвани само няколко козметични ремонта. Новопостроената сграда отговаря на всички европейски стандарти и е една от най-модерните на Балканския полуостров.

Пожарната обслужва общините Казанлък и Мъглиж с 31 населени места и близо 90 хил. души население. РС ПБЗН – Казанлък разполага с 6 автомобила за пожарогасене, осигуряващ автомобил, авто – стълба, високо проходим микробус, товарен автомобил  и- високо проходима малогабаритна техника. Съставът на РС ПБЗН - Казанлък влиза на  44 души.

публ. на 18.03.2016 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220