Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

публикувано в вторник, 24.08.2021 г.           валидно до 07.09.2021 г., 17:00 часа Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да с

Декларации

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.54,ал.4 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без лек автомобил  ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.54,ал.4 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил ДЕКЛ

Срокове за плащане на местните данъци и такси през 2021 г.

Община Казанлък уведомява всички данъкоплатци относно сроковете за плащане на местни данъци и такси на територията на Община Казанлък: Патентен данък – четири равни вноски Първа вноска – 31 януари Втора вноска – 30 април Трета в

Наредби и заповеди свързани с местни приходи

Заповед на кмета на Община Казанлък за определяне на граници за сметосъбиръне и сметоизвозване публ. 08.11.2019 г. , утвърдена със заповед 1654/30.10.2019 г. НАРЕДБА № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на тер

Банкови сметки на местни данъци и такси

Oбслужващата банка на община Казанлък и актуална банкова сметка за внасяне на местни данъци и такси е както следва :   Общинска банка  АД Клон Пловдив Офис Казанлък Ул.”Орешака” № 1 BIC: SOMBBGSF IBAN: BG&n

Начини на плащане на местни данъци и такси

Уважаеми данъкоплатци, Уведомяваме Ви за начините на плащане на данъци и такси, дължими по реда на ЗМДТ към Община Казанлък, са както следва:   Плащания в брой, както и чрез ПОС терминално устройство за местни данъци и такси се приемат в к

Кой е длъжен да плаща такса за притежаване на куче?

Съгласно чл.116 от ЗМДТ за притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в общината, на чиято територия е постоянният му адрес/седалище. В какъв срок се подава декларацията? (чл. 117 от ЗМДТ) Собственикът подава декларация в 3-месечен с

Длъжници

Списъци на лица с публични задължения към Община Казанлък, неплатени в сроковете за доброволно плащане.   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, От Дирекция „Местни приходи“ при Община Казанлък приканват всички данъкоплатци да погасяват за
     
  • 1
  •  
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220