Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК публикувано във вторник, 16.04.2024 г.           валидно до 30.04.2024 г., 17:00 часа Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14

Наредби и заповеди свързани с местни приходи

Заповед на кмета на Община Казанлък за определяне на граници за сметосъбиръне и сметоизвозване публ. 08.11.2019 г. , утвърдена със заповед 1654/30.10.2019 г. НАРЕДБА № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на тер

Декларации

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.54,ал.4 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без лек автомобил  ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.54,ал.4 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил ДЕКЛ

Начини на плащане на местни данъци и такси

Уважаеми данъкоплатци, Уведомяваме Ви за начините на плащане на данъци и такси, дължими по реда на ЗМДТ към Община Казанлък, са както следва:   Плащания в брой, както и чрез ПОС терминално устройство за местни данъци и такси се приемат в к

Банкови сметки на местни данъци и такси

Oбслужващата банка на община Казанлък и актуална банкова сметка за внасяне на местни данъци и такси е както следва :   Общинска банка  АД Клон Пловдив Офис Казанлък Ул.”Орешака” № 1 BIC: SOMBBGSF IBAN: BG&n

Кой е длъжен да плаща такса за притежаване на куче?

Съгласно чл.116 от ЗМДТ за притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в общината, на чиято територия е постоянният му адрес/седалище. В какъв срок се подава декларацията? (чл. 117 от ЗМДТ) Собственикът подава декларация в 3-месечен с
     
  • 1
  •  
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220