За Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Политиката на Община Казанлък в социалната сфера е съпричастна към проблемите и нуждите на хората със специфични потребности - деца и възрастни с увреждания и самотни стари хора. Община Казанлък работи по „Общинска стратегия за развитие на социалните

Социални услуги на територията на община Казанлък

     

Меню Домашен социален патронаж

06.06.2016г. - 10.06.2016г. 13.06.2016г. - 17.06.2016г. 20.06.2016г. - 24.06.2016г. 27.06.2016г. - 01.07.2016г. 04.07.2016г. - 08.07.2016г. 11.07.2016 г. - 15.07.2016г. 18.07.2016 г. - 22.0.7.2016 г. 25.07.2016 г. - 29.07.2016 г.
     
  • 1
  •  
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220