Младежки организации и НПО, работещи в сферата на младежта

    1.    Младежки Общински Съвет Председател: Христиан Трошанов e-mail:   mos-kazanlak@abv.bg   Адрес: гр.Казанлък, Община Казанлък, бул. "Розова дорина" 6; Младежки дом- ул. К

Общински план за младежта 2019 г.


Процедура за изразходване на средства от младежки календар и Младежки календар за 2019 г.


Електронна карта за спортове на открито


Изпълняващи общинската политика в областта на младежта

Златка Стоева Ст.експерт ,,Младежки дейности” Община Казанлък Тел: 0431/ 98255 Мобилен: 0988924404 e-mail: z.stoeva@kazanlak.bg Подготвя и осъществява мероприятия, свързани с развитието на общинската политика относно младите хо
     
  • 1
  •  
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378

"Балканинвест" ЕООД
0877431220