Младежки организации и НПО, работещи в сферата на младежта

  1.    Младежки Общински Съвет Адрес: гр. Казанлък, Община Казанлък, бул. "Розова долина" 6; Младежки дом, ул. “Капрони” 1И E-mail: mos-kazanlak@abv.bg      &n

Изпълняващи общинската политика в областта на младежта

Младши експерт ,,Младежки дейности” Община Казанлък Тел: 0431/ 98 269         0431/ 98 281 Мобилен: 0889 991 089 E-mail: p.manolova@kazanlak.bg Подготвя и осъществява мероприятия, свързани с р

Процедура за изразходване на средства от младежки календар и календарa за 2020г.


Електронна карта за спортове на открито


Младежки празници

  Младежки общински съвет цели да организира „Празници на младежта“. Идеята е да се осъществи около 12 август- Международен ден на младежта. През деня ще бъдат поканени лектори и младежки работници от Неправителствени организации

Световни дни

 Отбелязване на различни световни дни с обществено и социално значение. 

Общински план за младежта 2020 г.


     
  • 1
  •  
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220