Прием Дневни Детски ясли

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА ДЕЦАТА В ДНЕВНИ ДЕТСКИ ЯСЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК – 2024 Г. ЕЛЕКТРОННО ЗАПИСВАНЕ ЗА ПРИЕМ В ДНЕВНИ ДЕТСКИ ЯСЛИ               

Декларации на директори на дневни детски ясли по чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 5 от Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси


Дневни детски ясли и Детска млечна кухня

Ако Вие сте родител на дете до 3 години Ако Вие искате детето Ви да усвои бързо и лесно необходимите му хигиенни навици Ако Вие искате детето Ви да прекарва времето си в игри и забавления с другарчета Ако Вие искате да продължите да изграждате к

Детско и ученическо здравеопазване

Подобряване дейността на здравните кабинети в детски градини и училища Осигуряване на условия за промоция на здравето и профилактика на болестите Подобряване на условията за отглеждане на децата в детски ясли В училища и детски градини на терито

За функция „Здравеопазване“

Съдействие за уреждане на финансови, социални и организационни проблеми на здравните заведения, детските ясли и училищно здравеопазване в рамките на правомощията на Общината. Изготвяне на разработки, анализи, програми и предложения за управленческо реше
     
  • 1
  •  
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220