Обществени възпитатели за 2020 г.

Списък на лицата преминали успешно етапа на подбор и допуснати до етап за провеждане на индивидуално събеседване за длажност "Обществен възпитател" Обява за набиране на 11 обществени възпитатели за 2020 г. Заповед Статут на обществения

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

Секретар: Мария Ненова Адрес гр. Казанлък, бул. „Розова долина" № 6 Телефон: 0431/ 99 546 Е-mail: m.nenova@kazanlak.bg Състав: Председател Сребра Касева – Началник кабинета на Кмета Заместник-председате

Обществени възпитатели за 2019 г.

Към МКБППМН-Община Казанлък, има утвърдени 8 обществени възпитатели. Тяхната дейност е регламентирана в чл.40-46 от ЗБППМН. В основата на тази дейност е индивидуално-възпитателната работа с малолетни и непълнолетни, извършили противообществени прояви, с неп
     
  • 1
  •  
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220