Електронни услуги

Държавна агенция „Електронно управление“

Единен портал за достъп до електронни административни услуги

 

 

 

 

Е-услуги с електронен подпис

Услугите включват:
1. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС
2. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ
3. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ
4. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК - ДУБЛИКАТ
5. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ - ДУБЛИКАТ
6. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЪПРУГ/А И РОДСТВЕНИ ВРЪЗКИ
7. ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ ЗА ВТОРИ И СЛЕДВАЩ ПЪТ

11. 910004 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК)

12.  910005 Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК)

13.  910006 Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

14. 910007 Образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Деловодна справка на Община Казанлък

За да използвате деловодната справка на Община Казанлък  посетете тази страница и въведете Вашият регистрационен номер и код за достъп

 

 

 

 

Записване за приемен ден

Използвайте този формуляр за записване за приемните дни на кмета и заместник кветовете на Община Казанлък.

Изпрати заявка от тук.

 

 

 

 

Mнения, предложения, сигнали

Използвайте този формуляр за да изпратите мнение, предложение или сигнал до Община Казанлък.

Изпрати от тук.

 

 

 

Местни данъци и такси към Община Казанлък

ПИН можете да получите лично от обслужващата Ви данъчна служба.

Проверете Вашите задължения тук.

 

 

 

Електронни услуги на НОИ

НОИ

За да използвате електронните услуги на Националния Осигурителен Институт посетете сайта на адрес

http://www.nssi.bg

и изберете от менюто в ляво - "Е-услуги"

 

 

Електронни услуги на НАП

НАП

Електронните услуги на Националната Агенция за Приходите са достъпни през техният портал на адрес:

http://www.nap.bg

 

 

 

Регистър на обществените поръчки

АОП

Услугата е предоставена от Агенцията за обществени поръчки и позволява търсене и проверка на данните на дадена обществена поръчка. Регистъра обхваща обществените поръчки от всички институции в България.

Посетете сайта на агенцията на адрес http://www.aop.bg

 

 

Национален концесионен регистър

НКР

Справки в Националния концесионен регистър може да направите на следния адрес

http://www.ncr.government.bg

публ. на 07.01.2013 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220