Банкови сметки на община Казанлък

СПИСЪК НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ  В ОБЩИНСКА БАНКА  АД

    СМЕТКИ в Общинска Банка АД код  
1 BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344 7311 Общински данъчни и неданъчни приходи.
Местни Данъци и такси
2 BG 97 SOMB 9130 31 2172 7301 7304 Текуща бюджетна сметка
3 BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 1724 Сметка за чужди средства
4 BG 60 SOMB 9130 32 2172 7304 7443 Оперативни   програми
5 BG 33 SOMB 9130 32 2172 7305 7443 Държавен фонд земеделие
6 BG74 SOMB 9130  84 2172 7399 7311 За автоматична централизация, дебитно контролираща

 

BIC: SOMBBGSF

IBAN Вид   плащане BIC  
BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344 445100 SOMBBGSF Дарение  и помощи получени от страната

 

публ. на 27.04.2016 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220