Местни избори 2023

Одитни доклади

Одитен доклад за 2013 г.

  Изтегли документа


Одитен доклад за 2014 г.

  Одитно становище и одитен доклад   Касов отчет за 2014 г.


Одитен доклад за 2015 г.

Публикувано на 06.06.2016 г.

 Изтегли документа


Одитен доклад към 30.09.2016 г.

Публикувано на 01.03.2017 г.

Изтегли документа


Одитен доклад за 2016 г.

Публикувано на 04.09.2017 г.

Одитен доклад за 2016 г.    Одитно станивище за 2016 г.


Одитен доклад за 2017 г.

Публикувано на 30.08.2018 г.

  Одитeн доклад   


Одитен доклад за 2018 г.

Публикувано на 29.07.2019 г.

  Одитeн доклад    Изтегли документа


Oдитен доклад за 2019 г.

Публикувано на 04.09.2020 г.

  Одитeн доклад 


Одитен доклад за 2020 г.

Публикувано на 22.04.2021 г.

Одитен доклад


Одитен доклад за 2021 г.

Публикувано на 19.05.2021 г.

Изтегли документа


Одитен доклад за 2022 г. 

Публикувано на 21.06.2023 г.

Изтегли документа

публ. на 27.04.2016 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220