Прием в детските градини

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК – УЧЕБНА 2022 Г.                 НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВА

Декларации на директори на детски градини и ОДК по чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 5 от Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси


Телефонен указател ДГ и ДДЯ

С П И С Ъ К  НА  ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ДНЕВНИТЕ ДЕТСКИ ЯСЛИ В ОБЩИНА КАЗАНЛЪК № Детска  градина адрес Директор Телефон/електронн
     
  • 1
  •  
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220