Местни избори 2023

Актуване и отписване

1.      Съставяне на актове за общинска собственост- процедурата е съгласно глава VII от ЗОС и Наредба №8 от 2009 година на МРРБ и МП  Съпътстващи нормативни документи : ЗКИР, ЗУТ, ЗМДТ, ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ 1.1.  

Удостоверение за имот, че не е общинска собственост и заверка на молба –декларация за имота

Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за имот, че не е общинска собственост и заверяване на молба декларация за имота   Правно основание/ нормативни документи/: Наредба за определянето и администрирането на местните такси

Удостоверение за имот, който не е актуван като общинска собственост

Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за имот, който не е актуван като общинска собственост Правно основание/ нормативни документи/: Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на об

Издаване на заверено копие на заповед, договор

Наименование на услугата: Издаване на заверено копие на заповед, договор Правно основание/ нормативни документи/: Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък;  Нео
     
  • 1
  •  
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220