Местни избори 2023

Издаване на разрешение за извършване на търговска дейност с необработен и фасониран дървен материал

Наименование на услугата: Издаване на разрешение за извършване на търговска дейност с необработен и фасониран дървен материал Правно основание /нормативни документи/: Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Издаване на разрешителни за извършване на търговска дейност за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение

Наименование на услугата: Издаване на разрешителни за извършване на търговска дейност за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение Правно основание /нормативни документи/: Наредба за о

Издаване на разрешение за удължено работно време на заведенията за хранене и развлечения

Наименование на услугата: Издаване на разрешение за удължено работно време на на заведенията за хранене и развлечения Правно основание /нормативни документи/: Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на терит

Категоризиране на заведения за хранене и развлечения

Наименование на услугата: /СУНАУ ОБА11-6/ 5. Категоризация на заведения за хранене и развлечение Правно основание/ нормативни документи/: Наредба 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община К

Категоризиране на място за настаняване

Наименование на услугата: /СУНАУ ОБА11-6/ Категоризация на средства за подслон и места за настаняване Правно основание/ нормативни документи/: Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община

Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирано място за настаняване и издаване на удостоверение

Наименование на услугата: /СУНАУ ОБА11-9/  Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани средства за подслон или места за настаняване  Правно основание/ нормативни документи/: Наредба за определянето и администрирането на мес

Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

Наименование на услугата: /СУНАУ ОБА11-9/ Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани средства за подслон или места за настаняване и/или заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение Правно основание/ нормативни документ
     
  • 1
  •  
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220