Местни избори 2023

Публични търгове с явно наддаване по реда на ЗПСК за продажба на общински имоти на 21.11.2023 г. (втора дата при липса на кандидати 05.12.2023 г.)

Решение №1089 от 28 септември 2023 г. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.4 във връзка с чл.1, ал.2, т.6 от ЗПСК, чл.5, чл.6, ал.1, чл.8, ал.1, ал.2 и ал.3 и чл.9 от Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС №213 от 25.09.2003 г.

Публичен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК за продажба на общински имот на 14.07.2023 г. (втора дата при липса на кандидати 28.07.2023 г.)

 Общински съвет - Казанлък РЕШЕНИЕ №901 от 23.02.2023 г. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.4 във връзка с чл.1, ал.2, т.6 от ЗПСК, чл.5, чл.6, ал.1, чл.8, ал.1, 2 и 3 и чл.9 от Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС

Публичен търг с явнно надаване за продажба на общински имот по ЗПСК на 20.06.2023 г. /при липса на кандидати втора дата 04.07.2023 г., при същите условия/

Общински съвет - Казанлък РЕШЕНИЕ №964 от 27.04.2023 г. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.4 във връзка с чл.1, ал.2, т.6 от ЗПСК, чл.5, чл.6, ал.1, чл.8, ал.1, 2 и 3 и чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС №21

Публичен търг с явнно надаване за продажба на общински имот по ЗПСК на 18.04.2023 г. /при липса на кандидати втора дата 02.05.2023 г., при същите условия/

Общински съвет - Казанлък РЕШЕНИЕ №901 от 23.02.2023 г. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.4 във връзка с чл.1, ал.2, т.6 от ЗПСК, чл.5, чл.6, ал.1, чл.8, ал.1, 2 и 3 и чл.9 от Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС №213

Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот по ЗПСК на 31.03.2023 г. /при липса на кандидати втора дата 18.04.2023 г., при същите условия/

  РЕШЕНИЕ №880 от 26.01.2023 г. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.4 във връзка с чл.1, ал.2, т.6 от ЗПСК, чл.5, чл.6, ал.1, чл.8, ал.1, 2 и 3 и чл.9 от Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС №213 от 25.09.2003 г., из

Публичет търг с явно наддаване по реда на ЗПСК за продажба на общински имот на 16.12.2022 г. (втора дата при липса на кандидати 01.07.2022 г.)

Общински съвет - Казанлък РЕШЕНИЕ №790 от 29.09.2022 г. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.4 във връзка с чл.1, ал.2, т.6 от ЗПСК, чл.5, чл.6, ал.1, чл.8, ал.1, 2 и 3 и чл.9 от Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС №213

Публичет търг с явно наддаване по реда на ЗПСК за продажба на общински имот на 27.04.2021 г. (втора дата при липса на кандидати 11.05.2021 г.)

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, 2 и 3 и чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС №213 от 25.09.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 44 от 17.05.2013 г.

Публичет търг с явно наддаване по реда на ЗПСК за продажба на общински имот на 27.04.2021 г. (втора дата при липса на кандидати 11.05.2021 г.)

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 и чл.9 от Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС №213/25.09.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 44/17.05.2013 г
     
  • 1
  •  
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220