ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС  В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД КАЗАНЛЪК

ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 г.

ЕЛЕКТРОННО ЗАПИСВАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

РАЙОНИ:                                                                                                      КАРТИ:

гр. КАЗАНЛЪК - обобщена схема на районите

ОУ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ"                                                                      ОУ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ"

ОУ "ГЕОРГИ КИРКОВ"                                                                                  ОУ "ГЕОРГИ КИРКОВ"

ОУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"                                                            ОУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

ОУ "МАТИ БОЛГАРИЯ"                                                                                 ОУ "МАТИ БОЛГАРИЯ"

ОУ "КУЛАТА"                                                                                                  ОУ "КУЛАТА"

ОУ "ЧУДОМИР"                                                                                             ОУ "ЧУДОМИР"

ОУ "АНТОН СТРАШИМИРОВ"                                                                    ОУ "АНТОН СТРАШИМИРОВ"

СУ "ЕКЗАРХ АНТИМ I"                                                                                   СУ "ЕКЗАРХ АНТИМ I"

 

публ. на 20.03.2024 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220