ЗАМЕСТНИК КМЕТОВЕ

Даниела Коева

Заместник-кмет

Инфраструктура, строителство и транспорт

тел: 0431 98 240

 

 

 

 

Заместник-кмет

Икономика, инвестиции и собственост

тел: 0431 98 280
 

Лилия Цонкова

Заместник-кмет

Проекти с външно финансиране и хуманитарни политики

тел: 0431 98 213

 

 Приемен ден за всички заместник-кметове - всяка сряда от 14:00 ч. до 16:00 ч.

 

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378