Отдел “ГРАО”:

1.поддържа регистъра на населението на общината;

2.поддържа регистрите за гражданско състояние;

3.контролира гражданската регистрация и административното обслужване в кметствата и населените места;

4.поддържа локална база данни “Население”;

5.отговаря за поддържането в актуално състояние избирателни списъци в общината;

6.участва в организирането на избори, референдуми, преброяване и други мероприятия;

7.организира дейността по административното обслужване на населението и юридическите лица, в частта на гражданско състояние.

8.организира изпълнението и прилагането на Закона за гражданска регистрация, както и други законови и подзаконови нормативни актове, свързани с гражданската регистрация на физически лица;

публ. на 09.06.2017 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220