ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК бул. Розова Долина 6

Стая

СЛУЖИТЕЛИ

Длъжност

Телефон

ПЪРВИ ЕТАЖ

1

Гинка Щерева

Секретар на община Казанлък

0431/98 206

2

Пламена Славова

Младши експерт "Човешки ресурси"

0431/98 213

3

Сребра Касева

Заместник-кмет "Хуманитарни политики"

0431/98 236

4

Галина Стоянова

Кмет на Община Казанлък

*

Борислава Цонева

Старши експерт "Сътрудник на кмета"

0431/98 201

5

Драгомир Петков

Заместник-кмет "Икономика и инвестиции"

0431/98 211

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

7

Николай Златанов

Председател Общински съвет

 

Таня Иванова

Главен специалист "Организационно обслужване на ОбС"

0431/98 217

Миглена Дякова

Главен специалист "Организационно обслужване на ОбС"

Тоня Келчева

Главен специалист "Организационно обслужване на ОбС"

0431/98 215   

ВТОРИ ЕТАЖ

9

арх. Петя Георгиева

Началник на отдел " Устройство, планове, проектиране и кадастър"

0431/98 268

                            арх. Христо Инджов Директор на Дирекция " Устройство, планове, проектиране и кадастър"

9 А

 

Зала

0431/98 238

10

Иван Кирчев

Главен архитект

0431/98 235

11

Дойко Костадинов

Началник отдел "Технически и инвестиционен контрол на строителството"

0431/98 237

12

Радостина Йосифова

Началник на отдел "Tранспорт"

0431/98 239

13

Теменужка Люцканова

Директор на Дирекция "Екология и транспорт"

0431/98 273

14

Петя Николова

Началник на отдел "Екология"

0431/98 271

Красимира Гочева Старши експерт "Екология"
Стефка Коджабашева Старши експерт "Екология"
Милена Иванова Старши експерт "Екология"
Биляна Янкова Младши експерт "Екология"

15

Ангел Гаргов

Главен експерт "Транспорт"

0431/98 241

Милена Нейчева

Младши експерт "Транспорт"

 

 

16

Ивелина  Мутафчиева

Главен експерт ТИКС 

0431/98 242

Магдалена Славова

Старши експерт ТИКС

 

Главен специалист  ТИКС 

17

Божидар Куманичлиев

Старши експерт ТИКС

0431/ 98 232

Петьо Бакоев

Старши експерт ТИКС

Ботьо Бонев

Старши експерт ТИКС

Николай Петков

Старши експерт УППК

Цветан Иванов

Старши експерт ТИКС 

17 А

Камелия Мустакерова

Младши експерт "Устройство, планове, проектиране и кадастър"

0431/98 234

18

Добринка Караколева

Старши експерт "Устройство, планове, проектиране и кадастър"


 

0431/98 275

 

Христина Христова

Старши експерт "Устройство, планове, проектиране и кадастър"

Стефка Духнева

Главен експерт "Устройство, планове, проектиране и кадастър" 0431/98 244

19

 

 

 

0431/98 240

 

20

Христина Иванова

Главен специалист УППК

0431/98 246

Ваня Колева

Технически сътрудник „Кадастър и архив“

20А

Таня Караиванова

Главен специалист – деловодител

 

0431/98 247

 

Станислава Димитрова

Главен специалист – деловодител

ТРЕТИ ЕТАЖ

21

Евгения Андонова

Старши експерт "Общинска собственост"

0431/ 98 243

Таня Бъчварова

Старши експерт "Общинска собственост - актуване"

Олга Шикова

Главен експерт "Общинска собственост - актуване"

Даниела Иванова  Младши експерт "Общинска собственост - актуване"

Галина Димитрова

Старши експерт "Общинска собственост и годишна програма"

21А

Десислава Маркова

Началник отдел "Административно обслужване"

0431/98 270

Роберта Стойнова

Младши експерт "Програмно осигуряване"

0431/ 98 288
Симона Цанева  Младши експерт "Програмно осигуряване"

22

Даниела Коева

Заместник-кмет по инфраструктура, строителство и транспорт

0431/98 280

23

Иванка Русенова

Началник на отдел "Общинска собственост"

0431/98 228

24

Таня Заякова

Старши експерт "Спортни и младежки дейности"

0431/98 269

0431/98 281

Емилия Стоянова

Младш експерт "Социални дейсности"

Николай Крачолов

Младши експерт  "Социални дейсности"
Мюрен Атанасова Старши експерт "Социални дейности"

Донка Христова

Младши експерт " Секретар на МКБППМН"

  Олександра Сичова Социален работник

25

Славена Бояджиева

Директор Дирекция „Общинска собственост и бюджет“

0431/98 226

26

Нели Атанасова

Главен счетоводител

0431/98 225

27

Христина Жекова

Главен специалист в счетоводство

0431/98 224

Светла Иванова

Старши счетоводител

Бояна Василева

Старши счетоводител

27А

 

 

 

28

Детелина Мирлева

Младши експерт "Общинска собственост "

0431/98 221

Тошка Пенчева

Младши експерт "Защита правата на потребителите"

0431/98 219

29

Румяна Сандалова

Началник на отдел "Образование и социални дейности"

0431/98 223

Антоанета  Тодорова

Старши експерт "Обрзование"
Габриела Попова

Старши експерт "Образование"

 

30

Милена Тенева

Финансов контрольор

0431/98 220

Лилия Алексиева

Главен експерт "Бюджет и анализи"

31

Николина Димова

Главен специалист "Счетоводство"

0431/ 98 272

Стела Златева

Главен специалист "Счетоводство"

32

Таня Куманичлиева КАСА

Главен специалист в счетоводство

0431/98 250

ПАРТЕР

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ - ПАРТЕР 1

Гише 1

Ивелина Алексиева

Главен специалист "Кадастър"

 

0431/98 262

Гише 2

Данаила Ангелова

Главен специалист - деловодител

0431/98 248

Гише 3

Катя Кънева

Главен специалист- деловодител

0431/98 256

 

Таня Баракова

 Младши експерт "Домакин"  0431/98 276

Гише 4

 

Технически сътрудник - социални дейности

0431/98 252 

Гише 5

Милена Савова

Младши експерт "Общинска собственост, туристически данък и категоризация"

0431/98 253

Гише 6

Мария Костадинова

Младши експерт „Общински жилища и наеми“

0431/98 261

Гише 7

Мирела Дойчева

Главен специалист

0431/98 261

Гише 8

Каса

Мария Димитрова

Главен специалист в счетоводство/приходна каса/

0431/98 251

       

Отдел "Проекти"

Партер 2

Кънчо Христов

Началник на отдел "Проекти"

0431/98 255 

0431/98 254

 

 

 

 

 

 

Нина Николова 

Младши експерт "Проекти"

Пламен Димитров

Младши експерт "Проекти"

 

Младши експерт "Програми и проекти"

Виктория Войводова

Старши експерт "Проекти"

СЧЕТОВОДСТВО ХУМАНИТАРНИ ПОЛИТИКИ

Партер 3

Райна Атанасова

Главен специалист в счетоводство "Образование"

0431/98 227

Ирина Шерлетова

Старши счетоводител

Силвия Керманова

Главен специалист "Счетоводство детски ясли"

0431/98 282

Христина Дюлгерова

Технически сътрудник-касиер,счетоводство детски ясли

Партер 7

 

 

0431/98 222

ПРАВНО НОРМАТИВЕН ОТДЕЛ

Партер 8

 

 

0431/98 245   

Миглена Толева-Илиева

Главен юрисконсулт

0431/98 233  

Вилияна Тонева

Юрисконсулт

0431/98 283

Мария Паунова-Тончева

Младши експерт "Обществени поръчки"

0431/98 283

Мила Джамбазова

Старши Юрисконсулт

Пламена Славенска

Юрисконсулт

ОТДЕЛ КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ

 

Деница Димитрова

Началник отдел "Култура и туризъм"

0431/99 546

 

 

Сийка Атанасова-Тсоли

Главен експерт "Туризъм, реклама и категоризиране в туризма"

Стела Радованова

Старши експерт

Недялка Цветкова

Старши счетоводител "Култура"

0431/99 547

Минка Петкова

Специалист в счетоводство "Култура"

ОТДЕЛ "СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАНОВЕ"

  Аксения Тилева

Замeстник-кмет по Стратегически планове и проекти

 
  Здравко Балевски

 

Директор Дирекция "Стратегически планове и проекти"

 

 
  Латинка Захариева Старши експерт "Стратегическо планиране"

0431/ 98 284

0431/98 285

  Веселина Димитрова Главен експерт "Стратегическо планиране"
  Хабибе Богутлиева Главен експерт "Стратегическо планиране"
  Иоана Желязкова Главен експерт "Стратегическо планиране" 0431/98 254

ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ПРИХОДИ  бул. „Ал. Батенберг” 4

10

Марин Тенев

 Ръководител звено вътрешен одит

0431/99 036

11

Антония Георгиева

Главен специалист в счетоводството МП

0431/98 347

12

Радостина Ачкова

Инспектор МП

0431/98 497

 

 

 

Старши инспектор МП

13

Катя Божилова

Инспектор МП

0431/54 068

Гергана Димитрова

Инспектор МП

14

Зина Трифонова

Директор Дирекция "Местни приходи"

0431/98 350

23

 

Диляна  Ангелова

Старши инспектор МП

0431/98 373

Мария Илучева

Старши инспектор МП

Делка Стефанова

Технически сътрудник МП

 

Каса

Нина Борисова

Главен специалист - касиер МП

0431/98 359

Милена Стоянова

 Технически сътрудник - касиер МП

Елена Георгиева

Специалист - касиер МП

Стая №3    Приемна за гражданите - Дирекция Местни приходи 0431/98 359

ОТДЕЛ ГРАО бул. „Ал. Батенберг” 4

1 Мария Кънева Началник отдел ГРАО 0431/98 342

5

Надежда Донева

Младши експерт " Гражданско състояние"

0431/98 346

Пенка Георгиева

Младши експерт " Гражданско състояние"

4

Мария Щерева

Младши експерт "АО И ЕСГРАОН"

0431/98 345

Петя Василева

Главен специалист "АО И ЕСГРАОН"

 

 

Кристина Георгиева Главен специалист ГРАО  

3,2

Мая Николова

Главен експерт "Радостни и тъжни обреди"

0431/98 343

98 341

Каса

Ива Ташева

Технически сътрудник-касиер

0431/98 348

ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

 

 

бул. "Ал. Батенберг"  4

0431/98 340

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

УЛ. ИСКРА 4

Иванина Йолевска

Eксперт "Култура и туризъм"

0431/98 352

0885 771 464

ВОЕНЕН ОТДЕЛ

 

Слави Иванов

 Старши експерт "Сигурност и управление при кризи и ОМП"

0887782701

 

Красимир Марков

  Военен отдел

0431/98 366

 

 

 

 

 

 

публ. на 11.03.2024 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220