Администрация в кметства

Кметство

Телефон:

1

Кметство с. Бузовград

Михаил Янушев

0431/ 98 329

0886399989

2

Кметство с. Голямо Дряново

Петьо Апостолов

0431/ 98 939

0885910033

3

Кметство с. Г. Изворово

Надежда Пенчева

0431/ 98 332

0887331999

4

Кметство с. Горно Черковище

Антон Антонов

0431/ 98 327

0885363471

5

Кметство с. Долно Изворово

Ферид Бекиров

0431/ 98 307

0887700481

6

Кметство с. Дунавци

Ганка Богданова

0431/ 98 323

0887916221

7

Кметство с. Енина

Веселин Андреев

0431/ 98 305

0887700283

8

Кметство с. Копринка

Стойчо Василев

0431/ 98 325

0886799932

9

Кметство гр. Крън

Теменужка Люцканова

0431/ 98 314

0885578877

10

Кметство с. Кънчево

Петър Петков

0431/ 98 303

0882972822

11

Кметство с. Овощник

Иван Колев

0431/ 98 318

0886799914

12

Кметство с. Розово

Теодора Георгиева

0431/ 98 321

0886799942

13

Кметство с. Ръжена

Апостол Терзиев

0431/ 98 311

0889313666

14

Кметство с. Средногорово

Илиян Илиев

0431/ 98 328

0888726911

15

Кметство с. Х. Димитрово

Боян Атанасов

0431/ 98 331

0889364446

16

Кметство с. Черганово

Нивелин Неделчев

0431/ 98 317

0888726184

17

Кметство с. Шейново

Данчо Данов

0431/ 98 308

0888727684

18

Кметство гр. Шипка

Василка Панайотова

0431/ 98 301

0886799894

19

Кметство с. Ясеново

Пламен Вълев

0431/ 98 312

0888726478

 

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378